Hoppa till innehållet

AVSLÖJAR: Ekonomi professorns kommunfaktura betalas till privata huskontot

Ekonomi professorns aktiebolag som saknar F-skatt skickar en faktura till Malmö kommun och den betalas till professorns huskonto eftersom bolaget uppges sakna egna konton.

Jens Nylander
2 minuters läsning
AVSLÖJAR: Ekonomi professorns kommunfaktura betalas till privata huskontot
Ekonomi professorn skickar instruktioner till kommunen att betalningen av bolagets faktura ska ske till hans privata huskonto. Ingen kontroll sker om det svenska aktiebolaget har F-skatt och av skärmdumpen framgår att det är professorns privata huskonto.

En ekonomi professor vid HEC Paris som står bakom ett svenskt aktiebolag har anlitats av kommunstyrelsen i Malmö. Bolaget har nolltaxerat tidigare år (2022 och tidigare) och saknar godkännande om F-skatt och när tjänstemännen ska betala så skickar professorn instruktioner att pengarna ska betalas till professorns huskonto. Ingen kontroll sker av F-skatt eller vem som äger kontot trots att det framgår av skärmdumpen från professorn till tjänstemännen att det är ett privat huskonto.

Image
Fakturan från ekonomi professorns svenska aktiebolag går till kommunstyrelsen i Malmö. Bolaget nolldeklarerar tidigare år.

I dialogen framgår att professorns bolag saknar eget bank- och plusgiro och påstår att det inte fanns något sätt att inkludera bolagets bankkonto på fakturan så istället skickas en skärmdump som leder till det privata huskontot dit professorn vill ha pengarna utbetalda.

Kulturbidrag utan kontroll

Stockholm betalar ut bidrag för miljoner utan kontroll. En bidragstagare har inte lämnat in sin årsredovisning under flera år + F-skatt återkallad. Trots beslutas och betalas 350 000 kr ut och nu har bolaget tvångslikviderats och satts i konkurs. Årsredovisning och bokföring saknas.

Image
Kulturbidraget beslutas och utbetalats trots att företaget inte lämnat in årsredovisningar under flera år och fått sitt godkännande om F-skatt återkallad.

Miljoner till leverantörer med allvarliga redovisningsbrister

Idrottsförvaltningen Stockholm utbetalar ca. 1 miljon och kontrollerar inte att leverantören har fått sin F-skatt återkallad utan tror på vad som står på fakturan och kort efter arbetet går leverantören i konkurs.

Image

Tusentals fler kommunleverantörer fastnar i fusket

Gotland tecknar avtal med en enskild firma men fakturan kommer från annat företag som saknar momsregistrering och godkännande om F-skatt och betalar 349 568 kr. Samtidigt gör företaget en extra utdelning på 350 000 kr.

Image

Tusentals fler leverantörer och fakturor har fastnat i fusket

Under min kommunkartläggning av 22 miljoner fakturor och över 200 000 leverantörer har tusentals företag fastnat i F-skattefusket. Det började med min artikel att Haninge kommun betalat ut över 9 miljoner till en enda leverantör som fått sitt godkännande om F-skatt återkallad på grund av brister i redovisningen.

ai-kommunkartläggning

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Vd dömd till fängelse - då gör sjukhuset miljonköp från tvåmansföretaget

Akademiska sjukhuset i Uppsala köper system för strålningsbehandling för 2,9 miljoner kronor från ett bolag som saknar F-skatt. Vd har nyss dömts till fängelse för bland annat misshandel. Nu försöker man lösa strulet genom att starta ett nytt bolag snarlikt namn.

Vd dömd till fängelse - då gör sjukhuset miljonköp från tvåmansföretaget
Medlemmar Publikt

Malmös leasingbolag med 6 anställda köper personalresor för kvarts miljon

Malmö Leasing AB har haft svårigheter senaste tre åren att betala skatter och avgifter i tid enligt revisorn. Under senaste året köper bolaget med 6 anställda personalresor för kvarts miljon kronor.

Malmös leasingbolag med 6 anställda köper personalresor för kvarts miljon
Medlemmar Publikt

Fakturor avslöjar: Offentligt anställdas extraknäck kostar Skolverket miljoner

Jag hittar dom dyra besöken på slotten och herrgårdarna och fakturorna från de extraknäckande offentliga anställda som kostar Skolverket enligt beräkningar över 40 miljoner kronor årligen.

Fakturor avslöjar: Offentligt anställdas extraknäck kostar Skolverket miljoner