Hoppa till innehållet

AVSLÖJAR: Omfattande fusk hos kommuners leverantörer - ett enda bolag fick 9 miljoner

Haninge kommun har betalat 9 miljoner till en enda leverantör i det omfattande F-skattefusket. Följ fusket i min kartläggning av 22 miljoner fakturor och över 200 000 leverantörer hos kommunerna.

Jens Nylander
3 minuters läsning
AVSLÖJAR: Omfattande fusk hos kommuners leverantörer - ett enda bolag fick 9 miljoner
I min kartläggning av 22 miljoner fakturor och över 200 000 leverantörer hos kommunerna hittar jag F-skattefusket

Haninge kommun har betalat över 9 miljoner bara senaste 15 månaderna till en av flera tusen leverantör som fastnade i min kartläggning över F-skattefusket. F-skatt är ett godkännande som gäller majoriteten av alla företag som visar att det är ett seriöst företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och vid utbetalningstillfället ska en kontroll göras för att avgöra huruvida 30% ska betalas till Skatteverket.

Hälften av alla cirka 200 000 kommun leverantörer jag identifierat i min kommunkartläggning av 22 miljoner fakturor har fel organisationsnummer i kommunernas register. Det vanligaste felet handlar om att man angivit en felaktigt siffra eller två eller flera siffror bytt plats.

Utan ett korrekt organisationsnummer är kommunernas kontroller för F-skatt och mervärdesskatt begränsade till endast hälften av alla leverantörer men även där har tusentals leverantörer kommit på ett sätt att undvika kontrollerna.

Hälften av alla leverantörer har fel uppgifter hos kommunerna

Över 100 000 leverantörer har idag felaktiga uppgifter i kommunernas register. Ett svenskt organisationsnummer ska bestå av tio siffror och är en unik identitetsbeteckning som tilldelas företag, föreningar med flera. Sista siffran i numret är en kontrollsiffra som man använder för att kontrollera att de andra 9 siffrorna är rätt.

Men i min genomgång är det vanligaste felet att checksiffran inte stämmer överens med resterande siffror. Fyra exempel får visa hur man kastar om siffrorna ute bland kommunerna.

Exempel på hur kommunernas uppgifter om leverantörernas organisationsnummer är felaktiga. Notera väl att dessa leverantörer inte har något att göra med F-skattefusket och därför har organisationsnumret början maskerats.

Tusentals leverantörer har kommit på ett sätt att undvika kontrollerna

Jag har kontaktat alla kommuner i Sverige som betalat 5000 kr eller mer till tusentals leverantörer som inte har något godkännande om F-skatt för att fråga om deras rutiner för att förhindra fusk. Efter fler än 100 kommuner svarat på mina frågor upptäcker jag hur leverantörerna kommit på hur man undviker kontrollerna.

De flesta kommuner berättar att de använder ett verktyg exempelvis Inyett som kontrollerar deras utbetalningar och varnar för misstag, risker och bedrägerier. Men kommunerna har hittills skickat in ett kontrollunderlag där den faktiska leverantören har ersatts med factoringbolagets uppgifter. Vissa kommuner svarar att de inte ens gör några kontroller.

Genom att använda en factoringtjänst kan leverantörerna skicka fakturor till kommunerna och undvika kontrollerna hos de kommuner som ens har någon kontroll eftersom den sker på fel uppgifter dvs. factoringbolagets uppgifter vid utbetalningstillfället och inte leverantörens uppgifter.

Leverantören nedan har fakturerat flera kommuner däribland Haninge kommun som betalat ut över 9 miljoner utan att upptäcka fusket.

Leverantören skriver även på sitt fakturaunderlag, Godkänd för F-skatt, och fordran överlåts på ett factoringbolag dit kommunerna ska betala. När kommunen betalar kontrolleras alltså factoringbolagets uppgifter och inte leverantörens uppgifter vilket är felaktigt.

Leverantören har överlåtit sin fordran på ett factoringbolag och kommunerna kontrollerar således fel uppgifter vid utbetalningstillfället.

Så här svarar Strängnäs kommun när jag frågar om utbetalning om 468 750 kr till 559058-6839 Europaskolan Akademi AB som avregistrerades för F-skatt 2016-10-21 för att de inte bedriver näringsverksamhet. Leverantören har på sina fakturor angivit ett momsregistreringsnummer SE663000295101 som går till Nordea Bank ABP Filial i Sverigemomsgrupp.

Vi får en indikation från Inyett att företaget som tar emot betalningen saknar F-skatt. Vi gör då en kontroll av fakturan vad den avser, varor eller tjänster. I det här fallet konstaterades att det avsåg ett bidrag/kostnadstäckning för ett projekt för Lärarfortbildning. Leverantören uppgav även på fakturan att de hade F-skatt samt hänvisade till ett annat momsregistreringsnummer. Fakturan betalades därför ut. 
Strängnäs kommun har betalat ut 468 750 kr till Europaskolan Akademi AB som är avregistrerad för F-skatt för att de inte bedriver någon verksamhet och kommunen kontrollerade fel uppgifter på fakturan.

Omfattande brister i redovisningen

Ett företag kan få sitt godkännande om F-skatt återkallad efter missförhållanden. Skatteverket skriver att en återkallelse bör i allmänhet ses som en mycket ingripande åtgärd.

Leverantören till Haninge kommun har fått över 9 miljoner kronor efter Skatteverket beslutade att återkalla deras godkännande om F-skatt 2022-09-01 på grund av att bolaget inte lyckats upprätta inkomstdeklarationer korrekt och i tid för beskattningsåren 2020-09-01 tom 2021-08-31 samt 2021-09-01 tom 2022-08-31. Vid totalt 6 tillfällen för de två beskattningsår har omräkning skett av bolagets beskattningsbara resultat.

Efter Haninge kommun fick ta del av mina uppgifterna har de nu inlett en extern utredning vad som gått fel. Flera andra kommuner utreder även F-skattefusket bland en mängd leverantörer.

kommunai-kommunkartläggning

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Vd dömd till fängelse - då gör sjukhuset miljonköp från tvåmansföretaget

Akademiska sjukhuset i Uppsala köper system för strålningsbehandling för 2,9 miljoner kronor från ett bolag som saknar F-skatt. Vd har nyss dömts till fängelse för bland annat misshandel. Nu försöker man lösa strulet genom att starta ett nytt bolag snarlikt namn.

Vd dömd till fängelse - då gör sjukhuset miljonköp från tvåmansföretaget
Medlemmar Publikt

Malmös leasingbolag med 6 anställda köper personalresor för kvarts miljon

Malmö Leasing AB har haft svårigheter senaste tre åren att betala skatter och avgifter i tid enligt revisorn. Under senaste året köper bolaget med 6 anställda personalresor för kvarts miljon kronor.

Malmös leasingbolag med 6 anställda köper personalresor för kvarts miljon
Medlemmar Publikt

Fakturor avslöjar: Offentligt anställdas extraknäck kostar Skolverket miljoner

Jag hittar dom dyra besöken på slotten och herrgårdarna och fakturorna från de extraknäckande offentliga anställda som kostar Skolverket enligt beräkningar över 40 miljoner kronor årligen.

Fakturor avslöjar: Offentligt anställdas extraknäck kostar Skolverket miljoner