Hoppa till innehållet

ICA-handlarnas vd "räkna om" - hittar 237 miljoner till

ICA-handlarnas vd "Jens räkna om" - hittar 237 miljoner till

Jens Nylander
6 minuters läsning
ICA-handlarnas vd "räkna om" - hittar 237 miljoner till
Idag bemöter ICA mina uppgifter för första gången. Göran Blomberg, vd på Ica-handlarnas förbund, ber mig att räkna om vilket jag gjort och hittade några hundramiljoner till i extra vinstutdelningar.

Idag bemöter för första gången ICA mina analyser. I en intervju i Dagligvarunytt svarar Göran Blomberg, vd på Ica-handlarnas förbud, på en rad av mina påstående och ber mig räkna en gång till.

Jag har gått igenom statistiken en gång till och summerat den nedan. Dessutom uppdaterade jag mitt fria ICA data verktyg på ica.jensnylander.com så alla kan följa beslut om extra vinstutdelningar (det korrekta ordet är beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma) som inte syns hos upplysningsbolagen då de inte samlar in extra vinstutdelningar. De har därför varit "dolda" för media och allmänheten.

Det finns nu beslut om extra vinstutdelningar ända genom 2022 och 2023, totalt 184 ICA butiker och bolag har nu ansökt om extra vinstutdelningar senaste 13 månaderna efter sitt senaste registrerade årsbokslut. Ytterligare 237 miljoner ovanpå de redan 6 miljarderna jag hittat som avsåg perioden innan senaste bokslutet. Dom syns nu verktyget enligt exemplet nedan:

Nu kan du följa ytterligare några hundramiljoner i extra vinstutdelningar som det fattats beslut efter senaste bokslutet kommit in

1800 stycken dolda utdelningar

Göran säger att det inte finns några dolda utdelningar utan antingen beslutar man om utdelning på en ordinarie bolagsstämma eller en extra bolagsstämma. Varför man gör det på en extra bolagsstämma kan vara för att man har extra likviditet eller inte tagit ut den fulla utdelningen på den ordinarie stämman. Det är vanligt och inget konstigt menar Göran.


Det finns cirka 6 miljarder i extra vinst utdelningar för ICA handlare senaste cirka 8 åren som det fattas beslut om på en extra bolagsstämma. Att bolag fattar beslut om extra vinstutdelning på en extra bolagsstämma händer men det är ovanligt att det sker så frekvent som det gör för många ICA-handlare jämfört med Sveriges alla aktiebolag. Det har skett över 1800 gånger senaste cirka 9 åren för ICA handlarnas bolag.

Två exempel:

Maxi ICA Stormarknad Eriklund tar historiskt ut 1 miljon i ordinarie utdelning (förutom 2020) per år. Därefter fattas beslut om större extra utdelningar om totalt 66 miljoner senaste 8 åren.

Maxi ICA Stormarknad Umeå där slutar ägarna förutom preferensaktieägaren ICA med att ta ut sina egna utdelningar på ordinarie bolagsstämma 2013 för att sedan ta ut extra vinstutdelningar om 252 miljoner senaste 9 åren. Bara senaste extra vinstutdelningen skedde 2022-06-10 om 86,7 miljoner.

Att ta ut en extra vinstutdelning innebär att uppgifterna inte kan hittas hos upplysningsbolagen utan att manuellt granska alla årsredovisningar. Det gör att media missar dessa dolda aktieutdelningar om man inte aktivt kontinuerligt håller koll på cirka 1250 aktiebolag som representerar alla ICA butiker.

Jag skrev i artikeln "är inget som gjorts undantagsvis utan sker regelbundet och är inte på något sätt fel". Det är alltså inget fel att besluta om extra vinstutdelningar men varför det görs så frekvent är ett enkelt sätt att undvika insyn i dessa utdelningar hos upplysningsbolagen".

Göran har rätt i att det inte är konstigt att ta en extra vinstutdelning men är det verkligen en slump att det skett 1800 gånger senaste cirka 9 åren.

Pengarna i Schweiz och Epic Partners SA

Göran säger att ICA liksom alla andra ingår ett inköpssamarbete för att jobba mot de stora globala och multinationella leverantörerna. Han menar att de pengar man förhandlar till sig via dessa avtal kommer kunden till godo i form av lägre priser.


I avtalet som Schweiziska bolaget Epic Partners SA tecknar med ICA:s leverantörer står det tydligt att det handlar om motprestationer och tjänster ICA ska utföra åt leverantören. Dessa tjänster definieras som olika marknadsföringstjänster.

ICA ska alltså utföra tjänsterna som Epic Partners i Schweiz ska fakturera för.

En av dessa tjänster som jag lyckats identifiera är exempelvis att leverantörerna hamnar bland ICA:s utvalda leverantörer. Leverantörer har enligt uppgift berättat att dessa tjänster ibland har inget värde eller litet värde och att avgifterna ICA kräver är höga och handlar om miljonbelopp per år.

Vidare är det ICA som ska utföra tjänsterna och inte Epic Partners SA men ändå är det Epic Partners SA i Schweiz som ska fakturera leverantörerna.  Vart dessa pengar sedan hamnar går inte spåra.

Göran menar att de kommer konsumenterna tillgodo. Jag kan omöjligtvis svara på den frågan eftersom man valt Schweiz där insynen är väldigt begränsad. Men hur kan konsumenten få ta del av pengarna om det handlar om vem som får synas vart i butiken ? Oavsett om ICA i slutändan genom någon form av avräkning med Epic Partners SA får ta del av pengarna skulle de gå till marknadsföring eller hur menar han de skulle minska priset på varan ?

Rörelsemarginalen

Göran beskriver att den genomsnittliga rörelsemarginalen för butikerna inom ICA ligger runt 3%.


I flera citat från ICA när media frågat om handlarnas bolag och utdelningar är att ICA hänvisar till de enskilda butiksbolagen. Jag har bearbetat cirka 13,000 årsredovisningar och redovisar på ica.jensnylander.com hur rörelsemarginalen fördelar sig inom ICA.

Rörelsemarginalen kan ses på följande diagram som uppdateras dagligen och delar upp alla cirka 1300 butikers rörelsemarginal per profil och omsättning. 50 miljarder, 40%, av ICAs butiksförsäljning har överstigande 5% i rörelsemarginal och 22 miljarder, 18%, mellan 4-5% och 17 miljarder, 14%, mellan 3-4%. Butikernas totala försäljning är 124 miljarder för senaste bokslutsåret (ICA redovisar i sin årsredovisning butiksförsäljningen för 2022 137 miljarder, sida 11).

Göran har fel, det är inte 3% i genomsnitt.

Handlarnas marginaler för 2022

Göran anser att jag hittat 14 butiker som delvis omfattar ICA:s egna butiker (dotterbolag) och att de är i startskede eller att jag hittat gränsbutiker. Vidare menar Göran att jag kommer se en märkbar nedgång när alla bokslut för 2022 är tillgängliga.


Antalet bokslut som är tillgängliga för helåret 2022 är fortfarande få och jag har granskat de få som inkommit vilket har varit ICA Kvantum Kista och ICA Supermarket Hansa och varit tydliga med att dessa är dotterbolag till ICA. Att de är nystartade vill jag dock inte hålla med om och det framgår när butikerna startades i mitt material.

För Supermarket Hansa har marginalen ökat:

ICA Supermarket Hansa omsättning,utdelning och lönsamhet
ICA Supermarket Hansa, 102MKR nettooms. 2022, 22 anställda 2022

För Kvantum Kista har marginalen ökat:

ICA Kvantum Kista omsättning,utdelning och lönsamhet
ICA Kvantum Kista, 171MKR nettooms. 2022, 37 anställda 2022

Jag har även granskat Maxi ICA Partille och ICA Nära Hulta som har rekord hög avkastning. Däremot minskar maxi butikens bruttomarginal med 1,2 procentenheter från 2021 till 2022.

Maxi ICA Stormarknad Partille har delat ut 97% av vinsten i 23 år
Omsättningsrekord +6%|Vinsten på varorna ökat 5% på 14 år|97% av vinsten delats ut i 23 år

Maxi Partille har delat ut 97% av vinsten, 236 miljoner, under 23 års tid och bruttomarginalen har stadigt ökat från 13% 2000 till 21,4% 2022. Rörelsemarginalen minskade dock med 1,2 procentenheter från 2021 till 2022 men försäljningen ökade med 6,2% . Denna förändring med 1,2 procentenheter är fortfarande så liten och samma bruttomarginal förekom 2019 att det inte går att säga att det skulle vara en "märkbar nedgång". Dessutom delade handlaren ut hela årsvinsten.

Även den mindre nära butiken ICA Nära Hulta som övertagits av handlaren redovisar ökade brutto- och rörelsemarginaler.

ICA Nära Hulta omsättning,utdelning och lönsamhet
ICA Nära Hulta, 33MKR nettooms. 2021, 9 anställda 2021

Så med de butiker jag hittills rapporterat syns ingen markant nedgång snarare har vinsten ökat med undantag för Partille där det inte går att avgörande säga om 1,2 procentenheter är markant men handlaren delar ut hela årsvinsten så det verkar ha varit ett bra år.

Jag lovar Göran att följa upp med fler butiker när de inkommer och redan idag bearbetar jag flera nya bokslut om inkommit. Det kommer säkert finnas flera butiker som går bra och ett antal som går lite mindre bra. Men att det går så dåligt att man inte kan dela ut miljoner har jag inte hittils sett något spår av.


Här är några av de 184 butikerna som beslutat om extra vinstutdelning sedan senaste bokslutet (dvs. täcker in delar 2022 och 2023).

ica

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen

De åtalade ICA-handlarna och deras butiker står nu inför frågor kring bidragsfusk. ICA butikerna kvitterar årligen ut mångmiljonbelopp i lönebidrag från Arbetsförmedlingen visar min pågående kartläggning av bidragsfusket.

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen
Medlemmar Publikt

Rekordstor aktievinst: 800 miljoner till ICA-handlarna

I slutet på 2021 köptes ICA ut från börsen. Först nu hittas en rekordstor aktievinst hos 174 butiker om 800 miljoner kronor. Nu är dessutom 18 personer åtalade för insiderbrott.

Rekordstor aktievinst: 800 miljoner till ICA-handlarna