Hoppa till innehållet

Fler ICA bokslut för 2022 - rekordhög avkastning

Fler ICA butiker visar på rekordhög avkastning under 2022. Maxi ICA Partille har delat ut 97% av vinsten under 22 års tid.

Jens Nylander
4 minuters läsning
Fler ICA bokslut för 2022 - rekordhög avkastning
Maxi ICA Partille har rekordhög avkastning på eget kapital och har stadigt ökat sina bruttomarginaler sedan 2006 då butiken blev en Maxi. Under 2022 har butiken haft en lägre kostnadsökning men omsättningen har växt.

Hittils har 9 butiker, företag, fått årsredovisningar handlagda hos Bolagsverket och fler väntar på handläggning. Jag har tidigare skrivit om ICA Kvantum Kista och ICA Supermarket Hansa som är ICAs egna butiker och deras 2022 resultat som visar på att marginalen ökar.

Fler bokslut har nu analyserats och du hittar nedan tre butiker Maxi, Nära och Supermarket.

Maxi butiken med rekordhög avkastning

Den äldre ICA Kvantum butiken byggdes om till en helt ny Maxi ICA Partille som öppnades 26 april 2006. Jag har jämfört utvecklingen under 22 år från att ursprungligen varit en Supermarket butik.

Under tiden butiken var en Kvantum butik 2000-2005 var bruttomarginalen cirka 15,2%. Efter blivit en Maxi ICA har bruttomarginalen förstärkts ändå sedan 2007 från 16,3% till cirka 22% senaste 3 åren.

Butiksbolaget är utdelningsintensivt och delar i princip ut hela årsvinsten senaste 10 åren och sedan 2000 har 97% av butikens ackumulerade vinster delats ut. Utdelningen har fram till 2014 delats med ICA Gruppen som äger 2 preferensaktier i handlarbolaget.

Avkastningen på eget kapital, ROE, är rekordhög över 120% årligen. För er siffernördar är avkastningen på totalt kapital, ROA, runt 50%.

Inflationen med dyrare matvaror syns på att handlaren har ökat omsättningen 6,2% från 2021 till 2022 mot tidigare år där ökningen varit genomsnittligt 1,9% per år (CAGR). Men handlarens kostnader per såld krona har minskat. Skulle man titta på handlarens kostnader har de i genomsnitt ökat 3,17 % årligen CAGR (2007-2022) och under 2021 till 2022 ökade de med 2,88% trots att omsättningen ökade med 6,2% vilket ska jämföras med butikens årliga CAGR är 1,9% årligen.

Butiken har inte alls absorberat eller på något sätt sänkt sina marginaler under inflationen 2022 i genomsnitt.

Maxi ICA Partille har rekordhög avkastning på eget kapital och har stadigt ökat sina bruttomarginaler sedan 2006 då butiken blev en Maxi. Under 2022 har butiken haft en lägre kostnadsökning men omsättningen har växt i högre takt.
Maxi ICA Partille är utdelningsintensivt och delar ut i princip hela årsvinsten senaste 22 åren.

ICA Nära Hulta

ICA Sverige AB har sålt butiken ICA Nära Hulta som startades 2018-02-20 till handlaren som nu äger 99,9% från 2022-01-01 och handlaren tror att butiken kommer ha förbättrad utveckling under 2023.

Den tidigare butiken som var ett dotterbolag till ICA är nu i handlarens händer och man förväntar sig ha en förbättrad utveckling.

Bruttomarginalen har ökat från blygsamma 8,73% (nystartad) till 21,68% för 2022 (förkortat bokslutsår 9 månader). Eftersom bokslutetsåret är förkortat till september 2022 så har jag tittat på genomsnittligt 9 månader för 2022. I diagrammet nedan redovisar jag dock beräknat och de 9 månader som bokslutet avser.

Kostnaderna för butiken ser ut att minska för fjärde året i rad. Genomsnittligt minskar kostnaderna cirka 7,3% (CAGR). Omsättningen ökar kraftigt i genomsnitt 15,9% (CAGR) årligen. Kostnaderna sett till per omsatt krona minskar vilket betyder att handlaren under de första 9 månaderna av 2022 inte haft någon kostnadsökning som avviker från omsättningsökningen.

ICA Nära Hulta är en relativt ny butik som startades 2018-02-02. Handlaren har nu köpt ICAs aktier och äger butiken. Omsättningen och bruttomarginalen har kraftigt ökat under de få åren butiken varit verksam.

ICA Supermarket Odenhallen

Butiken förvandlades till en Supermarket 2013. Fram till 2022-01-01 har ICA ägt 91% men från 1 januari 2022 äger handlaren 99,9% och ICA 0,1%. Bokslutet som lämnats in är förkortat till 9 månader till 2022-09-30.

Bruttomarginalen har växt från cirka 15% till 19% senaste 8 åren. Butiken har även förbättrat sin rörelsemarginal.

Kostnaderna för butiken ser ut att minska för fjärde året i rad. Genomsnittligt minskar kostnaderna cirka 1,5% (CAGR). Omsättningen har varit relativt konstant senaste 8 åren och det avviker 2013-2014 utan förklaring. Kostnaderna sett till per omsatt krona minskar vilket betyder att handlaren under de första 9 månaderna av 2022 inte haft någon kostnadsökning som avviker från omsättningsökningen.

Förklaringen till omsättningsförändringen mellan 2013-2015 saknas i årsredovisningen.

Finns ingen tidigare förklaring till förändringen mellan 2013 trots att det omfattade 8 månader och 2014.
Butikens bruttomarginal har växt från 15% till 19% senaste åren och kostnaderna har sjunkit för handlaren.
icamatpriser

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser
Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen

De åtalade ICA-handlarna och deras butiker står nu inför frågor kring bidragsfusk. ICA butikerna kvitterar årligen ut mångmiljonbelopp i lönebidrag från Arbetsförmedlingen visar min pågående kartläggning av bidragsfusket.

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen