Hoppa till innehållet

Mer än 6 miljarder i dolda utdelningar hos ICA handlarna

Kreativ bokföring och 6 miljarder i dolda utdelningar hos ICA handlarna.

Jens Nylander
5 minuters läsning
Mer än 6 miljarder i dolda utdelningar hos ICA handlarna
Medias rapportering av utdelningarna hos ICA handlarna stämmer nästan aldrig. Jag granskar varför.

Under mitt arbete med att digitalisera ca. 13 000 bokslut under en 10 års period för alla ICA handlare och deras cirka 1232 aktiebolag så har informationen om utdelningarna samlats in.

Totalt har det delats ut cirka 15,1 miljarder kronor i vad som kallas ordinarie utdelningar under en tidsperiod om cirka 10 år för de handlare som idag är aktiva. Det är dessa utdelningar du hittar hos alla upplysningsföretag exempelvis Allabolag, Proff, Hitta.se med flera. Nästan alla upplysningsföretag använder mer eller mindre gemensamt fåtal samma insamlingsaktörer till den digitaliserade informationen.

Men det finns även mer än 6 miljarder i så kallade extra vinst utdelningar som media och allmänheten missar eftersom de döljs på ett smart sätt. Det finns även ett kreativt sätt att undvika insyn i bokföringen.

Den vanliga utdelningen

Den så kallade ordinarie utdelningen eller vanliga utdelningen är vad du hittar om du exempelvis söker på bolaget som står bakom en butik på upplysningstjänsterna. Där kommer du exempelvis se att bolaget som exempel nedan delade ut 5,8 miljoner kronor i senaste årsredovisningen för bokslutsåret som slutade i januari 2022.

En Maxi butik är ett av många exempel där man på tjänster så som Proff, Allabolag med flera ser en ganska modest utdelning på 5,8 miljoner kronor för bokslutsåret som slutade i januari 2022. Men stämmer det verkligen ?
allabolag redovisar samma utdelning om 5,8 miljoner kronor men döljer sig något bakom siffran ?

Tittar man på butikens årsredovisning visar sig något helt annat. Aktieutdelningen för 2022 är korrekt 5 767 TSEK, cirka 5,8 miljoner kronor, men om man tittar i förändringarna i balanserad vinst så har handlaren gjort två stycken extra utdelningar efter förra bokslutet på ca. 40 miljoner.

De syns överhuvudtaget inte på tjänster så som Allabolag eller Proff om man inte själv kan förstå att avvikelser mellan två år i balanserat resultat på balansräkningen tyder på att något inträffat vanligtvis en extra utdelning som går att utläsa under förändringar eget kapital. Det är just detta som normalt aldrig digitaliseras av informationsbolagen.

Handlaren har gjort extra utdelningar om cirka 200 miljoner kronor sedan 2015 så det är inget som gjorts undantagsvis utan sker regelbundet och är inte på något sätt fel. Men varför görs det ?

Tittar man i handlarnas årsredovisningar syns frekvent att de beslutar om extra utdelningar efter årsstämman. 

Ett sett att undvika enkel insyn

Det är allmänt känt bland revisorer och företagare att upplysningsbolagen som digitaliserar företagens årsbokslut normalt inte inkluderar extra utdelningar och man därför gärna beslutar om högre utdelningar efter årsstämman för att undgå att det ska vara lättare att veta hur stort utdelningsbeloppet var inkluderat både ordinarie utdelning och extra utdelningar.

Media och intresserade måste därför läsa varenda årsbokslut bakåt i tiden för att förstå hur mycket utdelningar ägarna verkligen plockade ut.

Det är givetvis inget fel att besluta om en extra utdelning vid en extra bolagsstämma efter årsstämman men det förekommer väldigt frekvent. Totalt förekommer extra utdelningar hos 634 butiker / bolag. De 10 butiker som sett till summan av alla extra utdelningar är störst kan ses nedan.

Extra vinst utdelningar är ett sätt att undvika att upplysningsbolagen automatiskt digitaliserar det totala utdelningsbeloppet så insynen försvåras.

Hur media rapporterar

Det har funnits ett antal artiklar som listar och beskriver ICA handlarnas omsättning och utdelningar men i de flesta fall är de helt felaktiga när det kommer till utdelningarna. 2019 skrev Dagens nyheter en artikel "Lista: Ica-handlarna som tjänar mest – så går din lokala Ica" som innehöll interaktiva kartor till varje handlare.

Men utdelningarna som redovisas i nästan samtliga fall är den så kallade ordinarie utdelningen. Man missar således mer än 6 miljarder kronor i dolda utdelningar senaste cirka 10 åren.

Dagens Nyheter skriver att exempelvis Maxi ICA Stormarknad Erikslund delat ut 1 miljon 2018 men stämmer det ?
Tittar man i bokslutet för Maxi ICA Stormarknad Eriklund för efterföljande år ser man att det gjorts en extra utdelning på 11 miljoner kronor. Samma sak även för tidigare år.

Kreativ bokföring

Årsredovisningar för ICA handlarna är antingen funktions- eller kostnadsslagsindelade. Det betyder att en funktionsindelad resultaträkning är uppdelad med nettoomsättning och kostnad såld vara. Det är således enkelt att räkna ut bruttomarginalen och det görs automatiskt av upplysningsbolagen eller av den som köper informationen.

Men flera ICA handlare använder en modell som både av revisorer och företagare är känd för att försöka undvika insamlingen av korrekt information av upplysningsbolagen. Modellen är att använda sig av förkortad resultaträkning kostnadsslagsindelad och flytta nettoomsättningen till en fotnot. Det är återigen inget fel men är ett kreativt sätt att undvika enkel insyn.

Det syns hos flera ICA-handlare i deras årsredovisningar och vissa har till och med skrivit en text "Av konkurrensskäl använder bolaget en förkortad resultaträkning". Se nedan för ett sådant exempel.

ICA handlare är kreativa och extra utdelningar är inte det enda stället att undvika enkel insyn.

Om du nu går till ett informationsbolag och söker uppgifter om detta bolag så kommer det se ut så här:

Så här ser det ut för den aktuella handlare hos exempelvis Allabolag som säger att bruttovinstmarginalen är 100% vilket inte stämmer då den är 21,2% för handlaren.

Går du till andra tjänster exempelvis Proff så saknas bruttoresultatet vilket gör att du inte kan räkna ut eller få information om bolagets bruttomarginal.

Även Proff kan inte visa vad bruttoresultatet är för den aktuella handlaren.

ICA-handlaren vet alltså att genom att placera nettoomsättningen under en fotnot och flytta bruttoresultatet till resultaträkningen så undgår man den automatik för insamling som finns hos upplysningsbolagen. Det är återigen inget fel men är ett kretivt sätt att undvika enkel insyn kring bolagets resultat och särskilt bruttomarginal.

icamatpriser

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser
Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen

De åtalade ICA-handlarna och deras butiker står nu inför frågor kring bidragsfusk. ICA butikerna kvitterar årligen ut mångmiljonbelopp i lönebidrag från Arbetsförmedlingen visar min pågående kartläggning av bidragsfusket.

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen