Hoppa till innehållet

Marginalen ökar för ICA's egna butiker under 2022

Marginalen ökar för ICA's egna butiker under 2022. Tydliga förbättringar av omsättningen, brutto- och rörelsemarginalen och att kostnaderna minskat jämfört med omsättningen.

Jens Nylander
2 minuters läsning
Marginalen ökar för ICA's egna butiker under 2022
ICAs egna butik ICA Kvantum Kista har förbättrat sina rörelse- och bruttomarginaler och kostnader under inflationen 2022.

Jag väntar fortfarande på att alla butiker ska lämna sina årsbokslut för helåret 2022. Vissa butiker så som fjällbutikerna som du kan läsa om här har brutet bokslutsår 2022-08-31 respektive 2022-06-30 och har alltså rapporterat delar av 2022. I fjällvärlden har butikerna kraftigt stärkt sin lönsamhet. Fram till idag hade bara en enda ICA butik fått sin årsredovisning för helåret 2022 registrerad hos Bolagsverket.

Men idag registrerades ytterligare två helårsbokslut för två ICA butiker som är dotterbolag till ICA Sverige AB. Eftersom butikerna är dotterbolag till ICA Sverige AB och alltså inte helt fria butiker är det intressant att följa hur brutto- och rörelsemarginalerna har sett ut under inflationen och även butikernas kostnader. Tyvärr representerar dock inte butikerna den typiska rörelsemarginalen hos "fria ICA handlare". En artikel kommer senare med analys varför rörelsemarginalen är sämre hos dessa butiker. Rörelsemarginalen är inte anmärkningsvärd men vad som anmärkningsvärt är utvecklingen.

Men av resultatet nedan kan man se tydliga förbättringar av omsättningen, brutto- och rörelsemarginalen och att kostnaderna minskat jämfört med omsättningen. Jag kan inte se att inflationen har påverkat dessa två nämnvärt trots att de är dotterbolag till ICA Sverige AB och därför inte har samma kostnadsstruktur som fria handlare.

Under inflationen 2022 har butikernas kostnader minskat i procent jämfört med omsatt krona.

ICA Kvantum Kista har förbättrat sina driftkostnader sett till % per omsatt krona senaste 3 åren
ICA Supermarket Hansa har förbättrat sina driftkostnader sett till % per omsatt krona senaste 3 åren

Butiken ICA Supermarket Hansa är ett dotterbolag till ICA Sverige AB där de senaste bokslutet ägde 91% av aktierna. Butiken etablerades 2016 och har de senaste tre åren ökat sin rörelsemarginal från -1,1% till 2,0% och ökat sin bruttomarginal från 18,4% till 20,1%.

Årsredovisningen för ICA Supermarket Hansa har för 2022 kommit och butiken har förbättrat både sin bruttomarginal och rörelsemarginal senaste 3 åren.

Butiken ICA Kvantum Kista Butiken ICA Supermarket Hansa är ett dotterbolag till ICA Sverige AB där de senaste bokslutet ägde 91% av aktierna. Butiken etablerades 2019 och har de senaste tre åren ökat sin rörelsemarginal från 0,8% till 4,0% och ökat sin bruttomarginal från 17,3% till 19,1%.

inflationmatpriserica

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser
Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen

De åtalade ICA-handlarna och deras butiker står nu inför frågor kring bidragsfusk. ICA butikerna kvitterar årligen ut mångmiljonbelopp i lönebidrag från Arbetsförmedlingen visar min pågående kartläggning av bidragsfusket.

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen