Hoppa till innehållet

Upphandlingsfusket: Kommunernas webbverktyg blev miljardaffär

"Det finns inget avtal hos oss förutom det som slutade gälla 2017 och jag var inte medveten om att det var en så stor summa", säger tjänstemannen.

Jens Nylander
4 minuters läsning
Upphandlingsfusket: Kommunernas webbverktyg blev miljardaffär
VDn för webbverktyget har inte tid att prata med mig om fakturorna.

Kommunernas webbverktyg för hemsidor och intranät från Sitevision har kostat med konsulterna mer än 1 miljard enligt mina beräkningar sedan 2004. Verktyget är så omtyckt att flera tjänstemän blir upprörda när jag ställer frågor om de misstänkta otillåtna direktupphandlingarna och utebliven konkurrensutsättning. Fakturorna har strömmat till kommunerna trots att det finns upp till 20 år gamla avtal som inte gäller längre.

"Det finns inget bättre och alla kommuner använder Sitevision", säger en tjänsteman som godkänner fakturorna.

Jag frågar om de provat några andra tjänster eller konkurrensutsatt inköpen och svaret blir nej. När jag begär in alla avtal mellan kommunerna och Sitevision så uteblir svar från många kommuner trots påminnelser. Vissa letar men hittar inget avtal och andra tjänstemän ringer mig och är irriterade över att jag letar.

Avtalslösa och otillåtna direktupphandlingar

Bland de 89 Sitevision avtal jag lyckas få tag på är majoriteten gamla och har gått ut men Sitevision har ändå fortsatt att fakturerat kommunerna och beloppen har snabbt överstigit direktupphandlingsgränsen där kommunerna är skyldiga att följa mera omfattande regler för att konkurrensutsätta leverantörer.

Fagersta kommun tecknar avtal 2014 med Sitevision som ska gälla i tre år. Nu nio år senare fortsätter Fagersta att betala utan avtal och notan är uppe i över 1,8 miljoner. Jag ringer upphandlingsavdelningen och frågar om avtalet:

"Det finns inget avtal hos oss förutom det som slutade gälla 2017 och jag var inte medveten om att det var en så stor summa", säger tjänstemannen.

Degerfors kommun tecknar avtal 2004 som ska gälla i två år och kan förlängas i all oändlighet. Nu snart 20 år senare försätter Degerfors att betala och kan inte svara på hur mycket de betalat för de har bara tillgång till siffror mellan juli 2017 till januari 2024 där beloppet var 1,1 miljon kronor.

Degerfors avtal trädde i kraft för cirka 20 år sedan.

Jag ringer till Upphandlingsmyndigheten och frågar vad som gäller:

"När värdet av tjänsten och avtalet över tid överstiger direktupphandlingsgränsen blir det en fråga om otillåten direktupphandling av hela avtalet", menar experten och enligt Konkurrensverket är det en allvarlig överträdelse.

Jag kontaktar även advokaten Markus Garfvé expert inom inom offentlig upphandling för att diskutera frågan om otillåtna direktupphandlingar:

"När direktupphandlade avtal förlängs och beloppen överstiger direktupphandlingsgränsen så handlar det normalt om otillåtna direktupphandlingar", säger Markus Garfvé.

Sitevision: "olyckligt om dessa uppgifter offentliggjordes"

Jag kommer över ett e-mail med instruktioner från Sitevision till kommunerna hur de ska agera när de får frågor om deras samarbete. De menar att det kan leda till en konkurrensnackdel för Sitevision om priserna offentliggörs.

Sitevision's checklista till kommunerna när någon begär uppgifter kring deras samarbete.

Vissa kommuner har därför valt att dela sina avtal där uppgifter om priserna har maskerats. Men genom att ha tillgång till fakturorna har jag ändå kunnat beräkna hur mycket pengar kommunerna betalat till Sitevision senaste 2 åren.

Jag får flera avslag på min begäran om avtalen men får avtalen där priset maskerats.

Ramavtal utan alternativ och konkurrensutsättning

När jag får ta del av ett fåtal nyare avtal kommuner tecknat som är avrop på olika former av ramavtal har jag kunna konstatera att någon konkurrensutsättning har inte skett vid avropsförfrågan eftersom avropsförfrågan bara avser Sitevision's mjukvara och tjänst. Sitevision skickar efter förfrågan en offert för den givna kommunen och någon ytterligare konkurrensutsättning görs inte.

Ale kommun bestämmer sig för att avropa Sitevision på ett ramavtal och i avtalet hittar jag offerten som anpassas vid varje förfrågan. Kommunen nöjer sig med förslaget och tecknar avtalet värt cirka 1,6 miljoner på tre års tid. Det kallar man alltså konkurrensutsättning inom ramavtalsvärlden.

Jag frågar Upphandlingsmyndigheten om hur konkurrensutsättningen sker vid avrop:

"Ett ramavtal behöver inte innehålla pris från leverantörer utan ger tillgång till en rad tjänster och varor men det är upp till den som avropar att följa villkoren hur inköpet ska gå till", säger experten.

Riskkapitalbolag i Luxemburg köper - pengaregn över grundarna

I april 2022 säljs Sitevision till ett riskkapitalbolag i Luxemburg och tre grundare får dela på cirka 600 miljoner kronor. Enligt mina källor var det kommunavtalen som alltid löpte på med hög lönsamhet som bidrog till att riskkapitalbolaget ville lägga vantarna på det attraktiva bolaget. En del av pengar återinvesterade grundarna i holdingbolaget som köpte Sitevision.

Sitevision har utvecklats starkt och omsatte senaste bokslutsåret 113 miljoner med ett resultat efter finansiella poster om 36,6 miljoner (32%). Enligt mina beräkningar står kommunerna för 80-90% av intäkterna och betalat 600-700 miljoner senaste 20 åren plus konsulterna till webbverktyget som beräknas ha kostat ytterligare 300-400 miljoner.

Sitevision's tillväxt sedan starten 2002.

VDn - "jag är upptagen ett par dagar"

Jag söker kontakt via telefon med bolagets VD för att fråga hur många kommuner som använder tjänsterna och om det verkligen finns avtal med alla kommuner och hur faktureringen funkar när avtalet gått ut. Efter flera försök svarar VDn via e-post att han är upptagen ett par dagar.

ai-kommunkartläggning

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Vd dömd till fängelse - då gör sjukhuset miljonköp från tvåmansföretaget

Akademiska sjukhuset i Uppsala köper system för strålningsbehandling för 2,9 miljoner kronor från ett bolag som saknar F-skatt. Vd har nyss dömts till fängelse för bland annat misshandel. Nu försöker man lösa strulet genom att starta ett nytt bolag snarlikt namn.

Vd dömd till fängelse - då gör sjukhuset miljonköp från tvåmansföretaget
Medlemmar Publikt

Malmös leasingbolag med 6 anställda köper personalresor för kvarts miljon

Malmö Leasing AB har haft svårigheter senaste tre åren att betala skatter och avgifter i tid enligt revisorn. Under senaste året köper bolaget med 6 anställda personalresor för kvarts miljon kronor.

Malmös leasingbolag med 6 anställda köper personalresor för kvarts miljon
Medlemmar Publikt

Fakturor avslöjar: Offentligt anställdas extraknäck kostar Skolverket miljoner

Jag hittar dom dyra besöken på slotten och herrgårdarna och fakturorna från de extraknäckande offentliga anställda som kostar Skolverket enligt beräkningar över 40 miljoner kronor årligen.

Fakturor avslöjar: Offentligt anställdas extraknäck kostar Skolverket miljoner