Hoppa till innehållet

Vinnovakonsult fick riggat guldavtal på 8,6 miljoner kronor

Jag har gått igenom de riggade upphandlingarna på Vinnova och talat med flera tidigare anställda som beskriver kulturen.

Jens Nylander
7 minuters läsning
Vinnovakonsult fick riggat guldavtal på 8,6 miljoner kronor

En seniorkonsult med nära band till Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson skulle hjälpa myndigheten två-tre dagar i veckan. Men trots att avtalet bara avsåg en kortare tidsperiod fakturerades 8,6 miljoner kronor. Tjänstemän fick rigga upphandlingen och konsulten vann anbudet genom ett nätverk av olika företag. När jag försöker att få svar på alla märkligheter så avböjer Vinnova att svara, samtidigt som andra inblandade drabbas av plötsliga minnesluckor.

Kammarkollegiet är dock kritiskt till att deras ramavtal utnyttjas, och timarvodet på 2200 kr är nära det dubbla mot ramavtalets takpris. En av flera källor inifrån Vinnova jämför myndighetens kultur med en sekt där man uppmanas att kringgå reglerna kring upphandlingar av konsulter.

Denna text är lång - klicka nedanför för att komma till respektive kapitel:

Två-tre dagar per vecka blev 378 timmar på en månad

Enligt avtalet skulle konsulten arbeta 2-3 dagar per vecka under 16 månader från september 2020 till december 2021. Med ett timarvode på 2200 kr fakturerades 3886 timmar i konsultens namn och när avtalet gick ut i december 2021 fortsatte fakturorna att komma i ytterligare sex månader. Totalt under 22 månader fakturerade konsulten 8 549 200 kronor.

En tidigare anställd på Vinnova berättar att konsulten fakturerade helt godtyckliga summor varje månad och att det inte gjordes någon uppföljning eller tidsrapportering. Dessutom skickades fakturorna för ett projekt som redan hade avslutats.

Jag har gått igenom fakturorna och konstaterar att det skriftliga avtalet inte har följts. Konsulten har genomgående fakturerat betydligt mer än motsvarande heltidsuppdrag och långt mer än de 2-3 dagar per vecka (50%) som avtalats. Därtill har faktureringen fortsatt trots att avtalet upphörde 2021-12-31 efter en förlängning. Jag har begärt ut tidsredovisningen från Vinnova, som trots påminnelser inte svarar på min begäran.

Antal timmar som konsulten fakturerat under sitt namn till Vinnova

Jag har frågat Vinnova om konsulten verkligen har gjort allt arbetet själv och efter en påminnelse får jag ett kort  svar via e-post att ytterligare en konsult - som inte namnges - har arbetat under konsultens namn och de angivna timmarna på fakturorna. Jag fortsätter ställa frågor men myndigheten väljer att inte lämna ut någon mer information,  med hänvisning till sekretess.

En av Vinnovas tidigare anställda skräder inte orden när hen berättar om kulturen på myndigheten:

"Det var som en sekt. Jag har många exempel på knasigheter, som när jag uppmanades att kringgå reglerna för upphandlingar av konsulter osv."

Kammarkollegiet om den riggade upphandlingen: "Sånt ska man inte pyssla med"

För att upphandla konsulten till Vinnova så avropar myndigheten ett ramavtal hos Kammarkollegiet, Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV), som gör det enklare och snabbare att upphandla. I det här fallet så skulle myndigheten starta ett projekt 2020 om informationsdelning av myndighetsdata.

I avropsförfrågan är utvärderingsmodellen att 80% viktas med intervju + mervärde och 20% priset. Ramavtalet har sju leverantörer och en lista på takpriser för senior konsulter som varierar mellan 1090 - 1480 kr per timme.

Vinnova gör en avropsförfrågan i slutet av juli 2020 med sista anbudsdag 10 augusti. Eftersom de flesta är på semester så svarar bara en av leverantörerna, Ekan Aktiebolag, och erbjuder just den konsult som myndigheten önskade. Timpriset om 2200 kr per timme har maskerats men framgår av fakturorna.

Jag pratar med Tina Norelius, ansvarig för det aktuella ramavtalet på Kammarkollegiet, och beskriver hur Vinnova upphandlat konsulten:

"Sånt ska man inte pyssla med. Jag förstår att det förekommer i vissa fall då en konsult varit inne en viss tid. Jättetråkigt att man använder våra avtal på detta sätt och inte har en likabehandling."

Advokaten: “Krävs unik kompetens”

I ramavtalet finns det en möjlighet att frångå takpriset för senior konsult om det rör sig om unika krav.

Advokaten och experten inom offentlig upphandling, Markus Garfvé, har granskat avtalet och konstaterar:

"För att tillåta möjligheten till fri prissättning måste det röra sig om exempelvis unik kompetens, men anbudsgivaren som vann upphandlingen angav att det handlade om en senior konsult och då ska takpriset tillämpas enligt min bedömning".

Konsultpengarna mellanlandar vdn: "Minns inte affären"

Konsultbolaget Ekan som vann upphandlingen skriver i sitt svar att en underleverantör, Tagore AB, ska genomföra uppdraget.

Jag ringer vdn, Benny Lundberg, för Tagore AB som bekräftar att dom har fakturerat Ekan för konsultens tid och berättar att de i sin tur anlitat bolaget, Knowledge Agency Europe AB:

"Vi blev kontaktade av Knowledge Agency Europe AB under sommaren 2020 som undrade om vi kände någon som hade ramavtal med Vinnova och vi tog då kontakt med Ekan som vi visste hade ett ramavtal. Knowledge Agency Europe AB fakturerade oss 1900 kr per timme och vi fakturerade Ekan som i sin tur fakturerade Vinnova."

Bakom Knowledge Agency Europe AB står minst fyra delägare: konsulten, en tidigare anställd på Vinnova som nu arbetar på Upphandlingsmyndigheten samt ytterligare minst två personer.

Jag frågar Peter Olofsson, vd för Knowledge Agency Europe AB, om någon annan än konsulten arbetade åt Vinnova då det handlade om så många timmar:

"Jag minns inte affären", svarar han

Upphandlingsmyndigheten godkänner bisyssla - och nu minns vd:n!

I september 2021, alltså redan innan delägaren började arbeta för Upphandlingsmyndigheten, så lämnas en uppgift om bisyssla in till myndigheten. Delägaren beskriver att hen ska ha ett konsultuppdrag åt Vinnova fram till 2021-12-31 men omfattningen redovisas inte. Upphandlingsmyndigheten beviljar bisysslan.

Upphandlingsmyndighetens avdelningschef, Mårten Janerud, kommenterar:

"Beslutet fattades av en tidigare chef på myndigheten. Våra rutiner säger tydligt att omfattningen av bisysslan ska redovisas vilket inte har gjorts och jag kan inte svara på varför den har beviljats av den tidigare chefen."

Under tidsperioden september - december 2021 ökar konsultens fakturor från 179 timmar i augusti till 248 i september, 254 i oktober och 231 i november för att sedan minska under julen men i januari 2022 faktureras 378 timmar för uppdraget.

Jag frågar Peter Olofsson, vd för Knowledge Agency AB, om delägaren som jobbar på Upphandlingsmyndigheten har arbetat i projektet, och nu minns Peter klart:

"Det var tanken från början men sen behövde personen ta en anställning"

Jag har i flera omgångar sökt delägaren hos Upphandlingsmyndigheten, som till slut kommenterar via e-post att något arbete inte utförts åt Vinnova - men inte vill svara på vem som i så fall övertog uppgifterna. Vinnova har valt att maskera uppgifter på fakturan för projektet där hen skulle utföra arbetet som kostade 610 000 kr.

Vinnova riggar ny upphandling åt konsultens vän

En tidigare anställd på Vinnova berättar:

"På Vinnova blev vi uppmuntrade att ta in hjälp från en konsult inom informationsarkitektur. Två gånger blev jag uppmanad av mina dåvarande chefer att ta hjälp av konsulten. Jag sköt ner förslagen båda gångerna med hänvisning till att han inte är korrekt upphandlad och att vi använder offentlig upphandling för att vi tar in den hjälp vi behöver när vi behöver det."

Jag hittar ytterligare en avropsförfrågan från Vinnova på samma ramavtal i juli 2022 för en informationsarkitekt. Även denna gång tilldelas avtalet till Ekan AB som i sin tur ska använda underleverantören Tagore AB. Jag frågar Benny Lundberg, vd för Tagore AB, som bekräftar att Ekan har avtalat med konsulten om att skicka fakturor för Vinnovajobbet.

På fakturan till Vinnova framgår att även i denna upphandling har takpriset frångåtts och Vinnova betalar 1900 kr per timme.

Konsulten har skickat fakturor i åratal under olika företag

I mars 2019 åker Darja Isaksson med konsulten på en delegationsresa till Singapore, och fakturorna kommer då från konsultens egna bolag som fakturerade 1 210 118 kr exklusive moms för förberedelser, delegationsresan och diverse möten med DIGG och Inera under perioden februari - juni 2019.

Under sommaren 2020 vinner Ekan och konsulten den riggade upphandlingen och arbetet påbörjas i september 2020. Mellan september 2020 och juni 2022 fakturerar konsulten 8 549 200 kronor,  men samtidigt dyker ytterligare en faktura upp på myndigheten som myndigheten själv påstår avser samma konsult.

Fakturan avser ytterligare ett projekt som konsulten genom Knowledge Agency Europe AB ska genomföra, och beloppet är på 610 000 kr exklusive mervärdesskatt.

Totalt betalar Vinnova 10 369 318 kr exklusive mervärdesskatt för konsulten under perioden mellan februari 2019 och juni 2022.

Vinnova ville inte kommentera

Jag har försökt nå Vinnovas generaldirektör, Darja Isaksson, för en kommentar och pressekreteraren Daniel Holmberg svarar att jag ska e-posta frågorna till Vinnovas registrator. Jag skickar därför hela utkastet till artikeln och får nästa dag ett svar:

"Vi avböjer att kommentera den bifogade texten"
ai-kartläggningen

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Energimyndighetens gröna laddfiasko: Delade ut mångmiljonbidrag utan kontroll

Ett bolag får mångmiljonbidrag av Energimyndigheten för att bygga laddnätverk åt lastbilar. Jag får tag på bolagets interna dokument, och gör en häpnadsväckande upptäckt hur en bidragskedja ger tillgång till ett "evigt" flöde av statliga bidragspengar. Läs om Energimyndighetens gröna laddfiasko.

Energimyndighetens gröna laddfiasko: Delade ut mångmiljonbidrag utan kontroll
Medlemmar Publikt

Offentligt anställda mjölkar hundratals bidragsmiljoner till sina bolag

Offentligt anställda och lärare på högskolor och universitet mjölkar hundratals miljoner ur en mer än 1086 miljarder kronor stor bidragskista när de söker bidrag genom sina egna bolag som bisyssla och anlitar varandra. Jag har kartlagt ett myller av bidragsbolag där man sitter i varandras styrelser.

Offentligt anställda mjölkar hundratals bidragsmiljoner till sina bolag