Hoppa till innehållet

Energimyndighetens gröna laddfiasko: Delade ut mångmiljonbidrag utan kontroll

Ett bolag får mångmiljonbidrag av Energimyndigheten för att bygga laddnätverk åt lastbilar. Jag får tag på bolagets interna dokument, och gör en häpnadsväckande upptäckt hur en bidragskedja ger tillgång till ett "evigt" flöde av statliga bidragspengar. Läs om Energimyndighetens gröna laddfiasko.

Jens Nylander
12 minuters läsning
Energimyndighetens gröna laddfiasko: Delade ut mångmiljonbidrag utan kontroll
Jag har lyckats komma över interna dokument och gör en häpnadsväckande upptäckt hur en bidragskedja ger tillgång till ett "evigt" flöde av statliga bidragspengar.

Bolaget Nimbnet AB sökte 220 miljoner kronor i bidrag från Energimyndigheten för att bygga 60 laddstationer för ett laddnätverk som "svenska folket förtjänade" för tunga transporter. Bolaget beviljades 50 miljoner för fyra laddstationer och två år senare är 37 miljoner borta och det enda jag hittar är en uppriven tomt i Nordmaling där kommunen väntar på att få betalt. När jag börjar ställa frågor så hoppar vd:n av från bolaget som skulle fixa marken och säger "Jag var bara ett namn på pappret" och oroas över mina frågor.

När jag lyckas komma över interna dokument så gör jag en häpnadsväckande upptäckt om vart pengarna har försvunnit:

I strid mot myndigheternas regler har Nimbnet AB tagit delar av stödet för att investera i nya bolag som sökt bidrag på nytt och på så sätt lyckas få ihop sådan finansiering som Energimyndigheten krävt för nya projekt. Resultatet har alltså blivit en form av bidragskedja som ger tillgång till ett "evigt" flöde av statliga bidragspengar.

Samtidigt har Nimbnets företrädare startat fastighetsbolag med vad som kan likna målvakter för att köpa mark. Dessutom har mångmiljonbelopp slussats som förskott till leverantörer som Nimbnets företrädare påstår sig finnas i ett lager med laddare någonstans i Sverige.

Torbjörn Nordling är doktor i reglerteknik och den som ligger bakom Nimbnet AB som sökte 220 miljoner kronor. Han skyller på myndigheterna och menar att bolagets planer försenats på grund av Trafikverkets ovilja att upplåta rastplatser för laddstationerna och några frågor om bolagets ekonomi vill han inte svara på - förutom när det gäller bokföringen. Han medger att han själv har sett felaktigheter i bokföringen, men menar att det beror på de personer som har hållit i den.

"Jag har frågor och sett felaktigheter i bokföringen och vi har haft flera som skött den och inte varit nöjd med någon", säger Torbjörn Nordling.

Av fyra planerade laddstationer hittar jag bara aktivitet på ett markområde i Nordmaling. Där väntar kommunen på betalning från bolaget där en grävmaskin håller på att ta ner ett träd. Torbjörn Nordling är dock säker på att om tre månader är alla fyra laddstationerna klara - om han bara får tag på mer pengar.

"Alla fyra laddstationerna ska vara färdiga sista september 2024 och vi kommer uppfylla Energimyndighetens krav.", säger Torbjörn Nordling.
Bild tagen i Nordmalings kommun 2024-06-27 och visar vad bolaget lyckats bygga efter 2 år där Energimyndigheten betalat ut 37 miljoner kronor.

Denna text är lång - klicka nedanför för att komma till respektive kapitel:

April 2022 - Utlysningen: Den gröna omställningen

År 2022 utlyste Energimyndigheten 1543 miljoner i statligt stöd för att påskynda elektrifieringen av tunga transporter och bygga publika laddstationer. Myndigheten hade fått i uppgift av Klimat- och näringsdepartementet genom den nya förordningen om statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter att handlägga och utöva tillsyn för stödet.

Sista ansökningsdag var den 22 april 2022 och projekten skulle avslutas 30 september 2023 och maximalt 75% får utbetalas i förskott. Därefter har flera nya utlysningar skett men där det maximala stödet beror på exempelvis plats och tillgänglighet för allmänheten.

Ett svenskt bolag, Nordron AB, lämnar in en ansökan för att bygga 60 anläggningar med 100 laddare till en kostnad om 220 miljoner kronor. Bolaget ägs av en doktor i reglerteknik, Torbjörn Nordling, som utvandrade till Taiwan 2015. Han har tidigare forskat på KTH, Uppsala universitet och föreläst på Umeå universitet. Till sin hjälp har han Carl Johnzén, doktor i industriell teknik, och ett team av experter.

Projektplanen beskriver ett rikstäckande nätverk av laddstationer för tung trafik från Malmö till Kiruna och avslutas i ansökan med att "svenska folket förtjänar ett landomfattande laddnät". Planen ska realiseras med experter, optimeringsverktyg och allt ska stå klart 30 september 2023. Bolaget vill i sin ansökan att Energimyndigheten ska stå för hela notan på 220 miljoner kronor.

Nordron AB beskriver i ansökan en bild över att svenska folket förtjänar ett landsomfattande laddnät och vill bygga laddare hela vägen från Malmö till Kiruna.

Juli 2022 - Energimyndigheten imponerad och betalar ut förskott

Ansökan är så stor att Energimyndighetens generaldirektör, Robert Andrén, måste fatta beslut. Myndigheten beskriver efter generaldirektörens beslut att den viktigaste faktorn var bolagets strategiska placering av laddstationerna och affärskonstellationen.

Ansökan är stor och måste beslutas av generaldirektören.

Beslutet var att ge bolaget 50 miljoner i stöd för att bygga laddstationer på fyra platser Göteborg, Enånger, Sundsvall och Nordmaling.

Myndigheten betalar ut två förskott om totalt 37 miljoner kronor dvs. 75% av stödet.

Datum och belopp för förskotten som Energimyndigheten utbetalat.

Kort efter utbetalningen berättar Carl Johnzén, vice VD för Nimbnet AB, på forumet, RikaTillsammans att vdn vill sätta upp 15 sparkonton för att få ränta på pengarna då de inte planerar att använda dem förrän tredje kvartalet 2023.

Jag ställer frågan till Energimyndigheten varför ränteintäkter som bidragsbolagen erhåller inte ska dras av mot deras beviljade stödbelopp och får bara som svar att myndigheten strävar efter att minimera eventuella ränteeffekter men hur anger inte myndigheten.

Enligt mina beräkning har bolaget erhållit räntor på cirka 1 miljon kronor under tiden bidragen påståtts att de inte nyttjats.

Juli 2022 - Bidraget ska flyttas till ett nytt företag med investerare

Kort efter Energimyndighetens beslut i juli 2022 återkommer företaget, Nordron AB, genom Torbjörn Nordling och förklarar att man önskar överlåta bidraget till ett bolag som är under bildande, Nimbnet AB.

Torbjörn Nordling beskriver att tanken är att alla som skrev ansökan ska bli delägare och att ägare och VD för två bolag vill jobba som konsulter och fakturera Nimbnet AB.

Det beskrivs i flera konversationer med myndigheten att flera investerare ska gå in och myndigheten har valt att sekretessmaskera alla namn.

När jag tar del av bolagets interna dokument som består av bland annat en balansräkning från första räkenskapsåret (2024-01-31) hittar jag bara ett aktieägartillskott om 465 315 kr förutom bidragspengarna. Några svar får jag inte heller när jag frågar Torbjörn Nordling hur mycket som investerats i bolaget.

April 2023 - Första lägesrapporten:Förseningar och markförvärv

Efter 5 månader i april 2023 lämnar Nimbnet AB sin första lägesrapport till Energimyndigheten och begär en förlängning av tidsplanen till 30 juni 2024 på grund av oförutsedda händelser och mindre förändringar över placeringen av laddstationerna.

Man säger även att man har förvärvat ett större markområde i Rundvik från Nordmalings kommun.

Tidsplanen uppdateras och nu ska alla fyra anläggningarna vara klara i juni 2024.

Maj 2023 - "Jag är bara ett namn på ett papper"

Under början av 2023 kontaktar Torbjörn Nordling konsulten Johan Konnberg, en högprofilerad elbilsexpert som arbetat åt Volvo Cars, Volvo Trucks och det kinesiska elbilsmärket Nio. Torbjörn Nordling undrar om Johan Konnberg kan hjälpa till att identifiera lämpliga markområden för en laddplats i Göteborg. Nimbnet tecknar ett konsultavtal och kort därefter uppger Johan Konnberg att Torbjörn Nordling frågar om hjälp att starta ett nytt företag.

I maj 2023 bildas bolaget, Nivara AB, där Johan utses till verkställande direktör och Torbjörn är ensam ägare. Johan berättar om kontakterna:

"Jag tror han sitter i Thailand, kanske var det Taiwan, jag är inte säker. Jag har aldrig träffat honom utan bara haft Teamsmöten med Torbjörn Nordling och Carl Johnzén. Jag förstår inte heller vilken roll Carl Johnzén har i företaget", säger Johan Konnberg.

Johan får inte tillgång till några bankkonton eller ekonomiska rapporter och Torbjörn uppger att bolaget inte har någon verksamhet.

"Jag har inte tillgång till några bankkonton för bolaget Nivara och har fått massa brev från Skatteverket och Bolagsverket men låtit det ligga oöppnat hemma hos mig då jag tänkte att det tar Torbjörn hand om", säger Johan Konnberg.

Jag frågar Johan om bolagets planerade verksamhet och vad de ska syssla med:

"Jag är bara ett namn på ett papper och har inte en aning vad som göras i bolaget", säger Johan Konnberg.

I flera handlingar jag tagit del av från bland annat Nordmalings kommun framkommer att Nimbnet AB försökt övertala kommunen att flytta markanvisningen till Nivara AB som ska vara fastighetsbolaget som ska sköta all mark enligt den nya planen.

Men kommunstyrelsen beslut avser Nimbnet AB och tjänstemännen föreslår att bolaget istället köper marken och sedan gör ett transportköp till Nivara AB. Nivara AB har ingen finansiering och i skrivande stund väntar Nordmalings kommun fortfarande på betalning. Energimyndigheten informeras inte om förändringarna.

Juni 2023 - Startar ytterligare ett företag - "de visste inte vad de gav sig in på"

I juni 2023 startas ytterligare ett företag. Det får namnet Power Norrland AB, och är ett joint-venture mellan Nimbnet AB (49%) och LIR Teknik AB (51%). I Nimbnet ABs interna rapport från 2024-01-31 har bolaget investerat cirka 2,9 miljoner kronor i andra företag:

Jag ringer företrädaren Rasmus Lindé för LIR Teknik AB som frågar om det är dessa 2,9 miljoner kronor som Nimbnet AB investerat i Power Norrland AB.

"Nimbnet har investerat i Power Norrland AB och det kan säkert stämma att det är 2,9 miljoner kronor men jag vet inte exakt då alla på ekonomi har semester. Vi behövde få ihop pengar för att delfinansiera vår egen del avseende laddstationerna i Vemdalen och Bräcke", säger Rasmus Lindé.

I ansökan till Energimyndigheten som Rasmus Lindé lämnat in för Power Norrland AB framgår att Power Norrland ABs egna finansiering skulle vara cirka 1,7 miljoner kronor.

I ansökan avseende Viskan uppgifter bolaget att de ska delfinansiera anläggningen med egna medel om 1,7 miljoner kronor.

Men Rasmus Lindé förvånas inte när jag berättar att Torbjörn Nordling bekräftat att han nyttjat bidragspengarna för att investera i nya bidragsbolag och Rasmus Lindé berättar varför han tror Nimbnet AB inte lyckats bygga några stationer:

"Nimbnet visste inte vad de gav sig in på och därför meddelade jag själv till Energimyndigheten att vi inte vill fullfölja projektet i Viskan med Nimbnet", säger Rasmus Lindé som menar att myndigheten borde ha förstått att något inte stod rätt till.

Pengarna från Nimbnet AB användes sedan enligt Rasmus för bolagets delfinansiering för laddstationerna i Vemdalen och Bräcke. En tidigare artikel i Region Jämtland och Härjedalen beskriver att bolagen skulle samarbeta på dessa platser.

Både Energimyndigheten och Naturvårdsverket beviljar ansökningarna utan att kontrollera att inte bidragspengar från andra projekt använts som delfinansiering i nya projekt. Därefter bestämmer sig Nimbnet AB och Power Norrland AB för att överföra bidragsansökan som avsåg Viskan via Energimyndigheten till Nimbnet AB.

En bild får illustrera hur 2,9 miljoner från Nimbnets bidragspengar blir 15 miljoner i nya bidragspengar från Energimyndigheten och enligt uppgift från Rasmus Lindé cirka 13 miljoner från Naturvårdsverket. Rasmus understryker dock att han inte hade någon information vart Nimbnet fick pengarna ifrån som de investerade i Power Norrland AB och att han senare har valt att avsäga sig samarbetet med Nimbnet i Viskan.

Energimyndigheten - "bidrag får bara användas för faktiska kostnader i projektet"

Pengarna får bara användas enligt uppsatta villkor och ska bara avse faktiska kostnader för att bygga laddstationerna och får inte användas för köpa fastigheter, investera i andra företag eller investera i sådant som inte hör till laddanläggningarna eller förskott för sådant som inte använts.

Energimyndighetens presstjänst via Ola Westberg klargör:

"Det är endast kostnader som härrörs till projektet enligt beslutet som är stödgrundande. Vid slutrapportering ska rapporterade kostnader vara upparbetade och avse utfört arbete dvs inga förskottsbetalningar."

Nimbnet ABs interna balansräkning från 2024-01-30 visar att stora förskott erlagts men exakt vad vill inte Torbjörn Nordling svara på eftersom han inte minns:

"Jag minns inte exakt men vet att vi har betalat förskott för laddare och vi har dem på ett lager men om det är 20 miljoner kronor måste jag kolla", säger Torbjörn Nordling.
I bolagets balansräkning daterad 2024-01-31 dvs avser första räkenskapsåret redovisas att förskotten uppgår till 19 miljoner kronor.

Vad gäller investeringar i andra bolag svarar Energimyndigheten kort:

"Nej det är inte en stödberättigande kostnad".

I Nimbnet ABs interna balansräkning från 2024-01-30 hittar jag att 2,9 miljoner kronor har investerats.

Jag frågar Torbjörn Nordling om bidragspengar använts för att investera i andra bolag och i så fall vilket:

"Ja, vi har investerat i ett joint-venture men jag vill inte svara på vilket bolag det är för då kommer du ringa dem och det kan ge mig problem. Tanken var att vi skulle återföra och betala tillbaka pengarna senare", säger Torbjörn Nordling.

Mars 2024 - Andra lägesrapporten

Nästan ett år efter första lägesrapporten lämnar bolaget sin andra lägesrapport till Energimyndigheten. Man skriver nu bland annat att Trafikverket har beslutat att inte erbjuda någon mark till bolaget.

Men Trafikverket svarar mig att de inte fått någon förfrågan från något bolag avseende placering av laddstationer i Västernorrland. Däremot har de lämnat ett yttrande på en privat fastighet där Nimbnet AB sökt bygglov.

Trafikverkets menar att den marken som Nimbnet sök bygglov på en plats som inte lämpar sig för verksamhet.

Nu säger bolaget att de ska vara klara den 30 september 2024.

Bild på tidsplanen som bolaget lämnade till Energimyndigheten i sin andra lägesrapport.

Grundaren: "De felaktigheter som gjorts beror på misstag och brist på bättre vetande"

Under en nära två timmar lång intervju med grundaren och majoritetsägaren Torbjörn Nordling samt vice vd Carl Johnzénfår de möjlighet att besvara en rad av mina frågor. Däremot väljer de att inte kommentera frågor om bolagets ekonomi:

"Jag anser inte att jag är skyldig att ge några uppgifter om bolagets ekonomi", säger en självsäker Torbjörn Nordling.

När frågorna besvarats berättar jag att jag kommit över en kopia av bolagets balansräkning för första räkenskapsåret som visar hur pengarna nyttjats. Jag blir då överöst med frågor hur jag kommit över materialet, och  därefter är Carl Johnzén tvungen att lämna samtalet på grund av vad som sägs vara privata angelägenheter.

Jag frågar Torbjörn om fastighetsbolaget med vad som kan liknas ett målvaktsupplägg och varför Johan Konnberg säger att han inte vet vad bolaget skulle syssla med:

"Jag och vd:n, Johan Konnberg, hade planer för bolaget men jag har nu bestämt mig att ändra planerarna så att det ska vara ett bolag som skaffar mark för laddstationerna men jag har inte betalat någon mark med bidragspengar", säger Torbjörn Nordling.

Jag frågar om de anställda som anges på bolagets hemsida som jag summerar till två personer i Sverige och många placerade utomlands:

"Vi har virtuella assistenter i Filippinerna och anställda i Taiwan", säger Torbjörn Nordling som själv bor i Taiwan och Carl Johnzén som bor i Tyskland.

Jag frågar om resurserna verkligen är tillräckliga för att bygga några laddstationer i Sverige.

"Vi har lärt oss mycket på vägen och dom felaktigheter som gjorts beror på misstag och brist på bättre vetande", säger Torbjörn Nordling som vill att jag återkommer i juli när han haft tid att gå igenom bolagets bokföring och själv vet vart pengarna hamnat.

Inför artikelns publicering hör Torbjörn Nordling av sig och menar att han inte kan uttala sig om bolagets ekonomi innan årsredovisningen är fastslagen, och det kommer den att bli först i slutet av månaden. Nimbnet AB har ingen revisor men Torbjörn Nordling menar att en revisor ändå anlitats men blivit sjuk så någon rapport har inte blivit färdig. Torbjörn Nordling menar också att min granskning gör mer skada än nytta:

”Tyvärr måste jag konstaterar att jag får en känsla av att du vill att vi misslyckas med byggandet så att du kan få material att skriva om”, skriver han till mig, och tillägger att det enligt hans mening vore bättre att genomföra granskningen efter den sista september då Energimyndighetens program avslutas.

Energimyndigheten skriver några minuter innan publiceringen:

"Vi har nu tagit del av uppgifter som inte tidigare varit kända av oss, som är oroande och som vi tar på stort allvar. Det är uppgifter som myndigheten måste kontrollera med stödmottagaren innan vi kan ta ställning till om rättsliga åtgärder ska vidtas. Därför har Energimyndigheten nu ställt ett antal frågor till stödmottagaren och förbereder för fördjupad revision av det aktuella projektet."
ai-kartläggningenmyndigheter

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Vinnovakonsult fick riggat guldavtal på 8,6 miljoner kronor

Jag har gått igenom de riggade upphandlingarna på Vinnova och talat med flera tidigare anställda som beskriver kulturen.

Vinnovakonsult fick riggat guldavtal på 8,6 miljoner kronor
Medlemmar Publikt

Offentligt anställda mjölkar hundratals bidragsmiljoner till sina bolag

Offentligt anställda och lärare på högskolor och universitet mjölkar hundratals miljoner ur en mer än 1086 miljarder kronor stor bidragskista när de söker bidrag genom sina egna bolag som bisyssla och anlitar varandra. Jag har kartlagt ett myller av bidragsbolag där man sitter i varandras styrelser.

Offentligt anställda mjölkar hundratals bidragsmiljoner till sina bolag