Hoppa till innehållet

ICA-handlarnas sedelpress Skatteverket vet väldigt lite om

Dom lukrativa överlåtelserna blir snabbt den stora snackisen internt. 6 miljarder till handlarna och 1,5 miljarder till ICA.

Jens Nylander
7 minuters läsning
ICA-handlarnas sedelpress Skatteverket vet väldigt lite om
Jag hittar sedelpressen Skatteverket vet väldigt lite om.

ICA är Sveriges största dagligvarukedja och har en marknadsandel som överstiger 50% men bakom kedjan finns över 1200 aktiebolag som drivs som fåmansbolag och det har varit svårt att få en insyn över vart pengarna tar vägen. Jag har kartlagt varenda butik och har i min databas 13 000 bokslut och läst själv tusentals av dessa årsredovisningar. Jag hittar sedelpressen Skatteverket vet väldigt lite om.

Köp en butik för 99 900 kr och bli rik !

Men kölistan är lång med pengahungriga nya handlare och ICA:s skatteupplägg har gjort det så attraktivt att det blossar upp interna strider om rätten till nästa butik. För vem vill inte ha låg skatt, köpa sin butik till underpris, möjlighet till miljon utdelningar med liten insyn och vara fri som det beskrivs.

"Dom interna annonserna för nya butiksetableringar och vem som får vilken butik är den interna snackisen och alla vet att man blir rik när man får en ny butik" berättar en ICA-handlare för mig.

Jag har granskat över 100 butiksöverlåtelser av framförallt nya ICA butiker. Varför är alla så intresserade av vad beskrivs utåt som en lågmarginal affär utan någon större lönsamhet. Samma mönster hittar jag bland alla överlåtelser och kallar det ICA:s skatteverktyg.

Sedelpressen ger 1,5 miljarder till ICA och 6 miljarder till handlarna per år

Diagrammet längre ned visar ICA Sverige ABs vinst på varor de säljer till handlarna och den vinstdelning och royalty de får tillbaka under 20 års tid. Marginalen på varorna de skickar till handlarna minskar, streckad linje i blått, men vinstdelningen och royalty, grönt, från handlarna ökar med 410%.

Men det är inte tillräckligt så man pressar sina leverantörer i Schweiz till att betala miljoner till ett bolag med 5 anställda. En ICA-handlare berättar att ICA tycker att handlarna tjänar för mycket pengar och har därför börjat hitta nya sätt att ta betalt. Leverantörerna vill inte betala men riskerar att plockas bort från hyllorna hos någon av medlemmarna i alliansbolaget i Schweiz. Betalar man hamnar man exempelvis i listan över ICAs utvalda leverantörer och får allt annat än lägre matpriser säger en leverantör.

En annan mindre leverantör berättar att ICA begär 50 000 kr för att få ut information om vilka butiker som säljer deras produkterna och hur många. Belopp den mindre leverantören inte har råd att betala. Inlåst information i ICA:s kassavalv där det kostar pengar att få ut data.

ICA Sverige AB:s marginaler har krympt men bakom en fotnot i årsredovisningen finns den enorma tillväxten i vinstutdelningar och royalty från handlarna.

Pengasnurror

ICA:s skatteverktyg utnyttjar underprisreglerna som gör att den utvalda handlaren blir anställd i det nya butiksbolaget med lön, köper 9% av aktierna och när butiken går med vinst några år senare köper handlaren alla aktier för ett underpris förutom en aktie som ICA behåller. Underprisöverlåtelsen betyder vanligtvis att handlaren betalar 99,900 kr för butiksbolaget och ibland förekommer det justeringsposter.

Så här ser det ut efter ICA:s bolagsmaskin Grundbolaget AB etablerar en ny butik och valt ut en handlare som köper 9% tills butiken går med vinst.

Detta system är bara tillåtet under vissa omständigheter och det ska inte uppstå några definitiva skattelättnader utan reglerna ska enbart ge upphov till en uppskjuten beskattning. Men där finns utrymme för tolkning och skatteplanering särskilt när existerande butiker överlåts genom inkråmsöverlåtelse. Pengasnurror kallar jag det eftersom de sällan utlöser någon slutbeskattning.

Tre advokater har tittat på min 30 sidiga detaljerade genomgång av dom lukrativa uppläggen och det går inte att avgöra huruvida ICA kan nyttja reglerna med att överlåta butiker till underpriser utan skatteeffekt (antingen handlar det om en underprisöverlåtelse eller något som kallas sidovederlag) så frågan hamnar hos Skatteverket då bedömningen ska grundas på omständigheter i de enskilda fallen.

Dessa omständigheter kan vara komplicerade upplägg och lika många avtal som ICA butiker och bara en myndighet kan ha sin uppfattning om och rättsväsendet senare få avgöra. Men jag hittar inga förhandsbesked gällande ICA:s underprisöverlåtelser hos Skatterättsnämnden vilket är normalt om man planerar avancerade skatteupplägg och inte vill riskera att hamna i problem senare.

Frågan om ICAs tolkning och nyttjade av underprisöverlåtelser är komplicerad och dom lukrativa uppläggen går inte avgöra om de faller inom ramen för "noll skatt".

ICA:s bolagsmaskin Grundbolaget AB bygger butiksbolagen som byter namn och senare säljs för ett underpris till handlaren. Genom att äga 91% under uppbyggnadsfasen finansierar ICA butiken med koncernbidrag. När butiken sedan efter några år går med vinst så betalar man tillbaka (kallas lämna koncernbidrag). Sen paketeras butiken och säljs för ett underpris till handlaren.

Noll skatt för handlaren och noll skatt för ICA

Den sista aktien ICA äger i butiksbolaget används sedan för att dela utdelningar med handlaren under några år. Detta är vad handlare kallar att jobba av eller betala av butiken.

ICA:s bolagsmaskin, Grundbolaget AB, ska etablera en ny butik 2016 och en handlare väljs ut. Efter butiken öppnat i slutet av 2016 ser tillväxten ut så här fram till 2020.

Handlaren gör sitt livs bästa affär för 99 900 kr

Efter 2020 är "koncernbidragen återbetalda" och butiken genererar vinst och ICA säljer 909 aktier och handlaren överlåter själv sina 9 aktier till sitt ägarbolag. Händelserna syns i bolagets fotnot och beskrivning över väsentliga händelser.

I handlarens bolag syns att bolaget förvärvat butiken för 99 900 kr (999 aktier).

Butiken har dessutom gått så bra att handlaren får 1 miljon över i sitt ägarbolag efter bara 8 månader.

Direkt efter man tagit över butiken så går det så bra att handlarens ägarbolag gör en miljon i vinst.

Låg skatt

Kanske inte något nytt med ICA upplägget om man läser tillkomsten av ICA-avtalet skriven av Walter Schuster, son till en ICA handlare, som gjorde en avhandling 1989 "Ägandeformens betydelse för ett företag en studie av ICA-Rörelsen". Jag har läst avhandlingen och mycket har förändrats på 34 år.

När avhandlingen skrev fanns inte den så kallade entreprenörsskatten, fåmansbolagsreglerna eller 3:12 reglerna som egentligen tillkom 1990/91 i en stor skattereform. De ändras senare 2006 igen med motiveringen att öka ersättningen för risktagande och främja entreprenörskap och sysselsättning i bolag som ägs av ett fåtal personer. Sen har flera partier debatterat hur mycket dessa användas egentligen för att slippa undan skatt.

Sveriges fåmansbolag behöver när de startar en verksamhet normalt kapital för att investera. Lånar man på en bank behövs ofta stora säkerheter i form av personlig borgen. Sällan kan man ta ut någon lön från början. När man sedan börjar göra vinst ska 3:12 reglerna ge dig en möjlighet att ta sin utdelning med låg skatt. För beräkningen används normalt löneunderlaget och ICA butiker är personal intensiva vilket gör att det blir extra förmånligt för ICA handlarna eftersom löneunderlaget blir stort.

3:12 reglerna ger företagarna som investerat kapital, risk och tid en möjlighet att ta utdelning till låg beskattning

Ingen eller låg risk

ICA:s bolagsmaskin levererar färdigpaketerade butiker, lön till handlaren och när butiken börjar gå med vinst överlåter man hela butiken för ett underpris utan skatteeffekter för ICA och handlare. Till och med så får många handlare miljoner i vinst redan första månaderna efter de tagit över butikerna.

Efter överlåtelsen kan ICA handlaren få samma skattefördel som alla andra Sveriges fåmansbolag men vilken risk tog egentligen ICA handlaren. En handlare berättar att nya handlare ska låna ut 200 000 kr för en Supermarket och 500 000 kr för en Maxi och jag hittar stöd för påståendet i vissa av butiksbolagens årsredovisningar men det är ett lån som återbetalas i de fall jag hittat spår.

Senaste fyra åren har utdelningarna ökat kraftigt från ca 2,1 miljarder till 3,8 miljarder årligen.

En Maxi butik från 1998 fram till 2023 syns nedan. Stamaktieägarna plockar ut 318 miljoner med cirka 20% skatt och ICA får 102 miljoner skattefritt.

50% av lönerna i butiken under motsvarande tid motsvarar nästan identiskt utdelningen. Observera att jag förenklat jämförelsen då 3:12 reglerna har ändrats under de år jag gör jämförelsen.

Över 1800 beslut om extra vinstutdelningar har ICA handlarna gjort de senaste åren, normalt och inte alls konstigt säger VD:n för Ica-handlarnas förbund. Beloppet 6 miljarder ovanpå de ordinarie utdelningarna om 15,1 miljarder kvitteras ut av handlarna till cirka 20% skatt. En del hamnar hos ICA som "vinstdelning" och denna post med royalty har växt 410% på 20 år.

Friheten och pengarna

"Alla drivs och pratar bara om pengar, få nästa stora butik och man blir förblindad av sin roll i samhället. Det är först när man lämnat miljön man förstår hur illa det verkligen är", berättar en tidigare ICA-handlare .


icamatpriser

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser
Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen

De åtalade ICA-handlarna och deras butiker står nu inför frågor kring bidragsfusk. ICA butikerna kvitterar årligen ut mångmiljonbelopp i lönebidrag från Arbetsförmedlingen visar min pågående kartläggning av bidragsfusket.

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen