Hoppa till innehållet

ICA gruppens och handlarnas prissamordning och samarbete

ICA handlarna använder uteslutande en prissättningsmodell framtagen av ICA Gruppen som delar upp marknaden där samma pris råder inom antingen samma profil Nära, Supermarket, Kvantum och Maxi eller används geografiskt.

Jens Nylander
4 minuters läsning
ICA gruppens och handlarnas prissamordning och samarbete
ICA handlarna använder uteslutande en prissättningsmodell framtagen av ICA Gruppen som delar upp marknaden där samma råder inom antingen samma geografi eller profil.

En analys av 432 butiker och deras prissättning

ICA’s årsredovisning 2022 beskriver att de “fria handlarna” har egen prissättning och ICA inte har något bestämmande inflytande.

Merparten av alla ICA butiker ägs och drivs av fristående handlare. Dessa handlare fattar självständiga beslut om de relevanta aktiviteterna för verksamheten i butiksrörelsen såsom inköp, prissättning, investeringar och personalfrågor. ICA Gruppen har därmed inget bestämmande inflytande i dessa rörelser

Jag har låtit analysera prissättningen på 16 olika varor med samma artikelnummer över 432 ICA butiker med samtliga profiler Nära, Supermarket, Kvantum och Maxi.

Summering

Jag konstaterar att ICA handlarna uteslutande använder en prissättningsmodell framtagen av ICA Gruppen som delar upp marknaden där samma pris råder inom antingen samma profil Nära, Supermarket, Kvantum och Maxi eller används geografiskt. Den geografiska indelning betyder exempelvis att kunder som handlar på ICA Maxi i Hässleholm betalar cirka 15% mer än ICA Maxi i Motala på de jämförda artiklarna.

Samordning av priser

Efter sorterat prissättningen i stigande ordning och ritat ut punkterna för varje pris i ett punkt diagram ses ett mönster att prissättningen följer 8 prisgrupper jag låtit kalla A-H. Fåtal avvikelser syns som punkter som avviker från “massan” och jag återkommer till dessa avvikelser i en separat artikel men de har för enkelhetensskull markerats med samma färg.

Ett exempel på en artikel, Barilla Pasta Spaghetti 1000g, ses nedan där lägsta priset är 19,95 kr och högsta 31,80 kr en skillnad på 59%. I punktdiagrammet noteras även den ungefärliga procentuella skillnaden för respektive prisgrupp mot lägsta prisgrupp. I diagrammet ses även hur många Maxi butiker som har sin prissättning inom respektive grupp.

Avrudningar

Inom varje prisgrupp förekommer grupperade indelningar av avrundningar typiskt i 0,5 0,90 och 0,95 men andra avrundningar förekommer.

Exempel på en butik som använder avrundning till 0,95 kr inom prisgruppen
Exempel på en butik som använder avrundning till 0,90 kr inom prisgruppen

Geografisk prissättning

För att avgöra om ICA använder geografisk prissättning har butikens geografiska position och prisgrupp ritats ut i en karta med hjälp av Kepler.gl och CARTO. Punkterna har färgmarkerats med samma färg som prisgrupperna i punktdiagrammet.

Exemplet nedan visar vilken prisgrupp ICA Maxi använder för samma vara som i punktdiagrammet.

Punktfärgen visar till vilken prisgrupp respektive Maxi butik tillhör

Runt Göteborg och Malmö använder ICA Maxi butikerna prisgrupp C.

Samma prisgrupp,C, används för ICA Maxi butiker i Göteborg med omnejd
Samma prisgrupp,C, används för ICA Maxi butiker i Malmö med omnejd

I Örebro med omnejd använder ICA Maxi butikerna prisgrupp B.

Samma prisgrupp,B,används för ICA Maxi butikerna.

Tittar man på Supermarket hittar man samma geografiska indelning. Ett antal exempel visas nedan.

Från Tjörn till Hamburgsund använder alla Supermarket butiker prisgrupp F.

Från Tjörn till Hamburgsund använder alla ICA Supermarket prisgrupp F

Runt Sandviken, Gävle och Ockelbo använder alla Supermarket prisgrupp C.

Runt Sandviken, Gävle och Ockelbo använder alla Supermarket prisgrupp C.

ICA Supermarket butiker runt Göteborg använder prisgrupp C.

ICA Supermarket butiker runt Göteborg använder prisgrupp C.

Eventuella avvikelser från prisgrupperna

I analysen ser jag inte att mer än att ett fåtal butiker representerade cirka 2 % avviker från prisgrupperna för de enskilda artiklarna.

Andra användare kommenterar prissamordningen

På Twitter har jag fått flera kommentarer att ICA gruppens system för prisgrupper och samordning är känt och att butikerna tillämpar denna prissättning nästan uteslutande.

En ICA handlare kommenterar nedan.

En annan användare kommenterar prisgrupperna och prissättningen.

Enligt uppgifter finns det en avdelning inom ICA Gruppen som uteslutande arbetar med prisstrategier och en enkel sökning på LinkedIn visar flertalet som arbetar inom den avdelningen.

ICA Gruppen har en hel avdelning som sysslar med prisstrategier

matpriserinflation

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser
Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

ICA-handlarnas sedelpress Skatteverket vet väldigt lite om

Dom lukrativa överlåtelserna blir snabbt den stora snackisen internt. 6 miljarder till handlarna och 1,5 miljarder till ICA.

ICA-handlarnas sedelpress Skatteverket vet väldigt lite om