Hoppa till innehållet

Hur man undviker insynen i utdelningarna

Hur man undviker insynen i utdelningarna. Företagarna har kommit på ett sätt att undvika enkel insyn och dölja beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma.

Jens Nylander
3 minuters läsning
Hur man undviker insynen i utdelningarna
Har fått många frågor och kommenterar på frågan hur man undviker insynen i utdelningarna eftersom allt finns i årsredovisningen. Jag tittar närmare på hur det går till.

Upplysningsbolagen samlar in uppgifter på Sveriges alla företag och bland annat deras utdelningar. Men företagarna har kommit på ett sätt att undvika enkel insyn och dölja beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma för undvika insamlingen hos upplysningsbolagen.

Det har ICA handlarna använt 1800 gånger senaste åren och delat ut över 6 miljarder i beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma och varje dag fortsätter det ske. Media och allmänheten tror därför att utdelningarna som syns på platser som allabolag och proff är rätt.

Senaste 12 veckorna har 36 nya beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma inkommit till Bolagsverket för ICA handlare.  Eftersom många av dessa inte är färdighandlagda går det inte ens att säga hur mycket mer än 6 miljarder det finns som delats ut till aktieägarna. Men jag hittade mer än 237 miljoner ytterligare efter ICA-handlarnas Vd bett mig räkna om.

Flera Twitter användare och VD:n för ICA-handlarnas förbund påstår att allt finns i årsredovisningen, är normalt och inte konstigt och att de döljs är felaktigt. Beslut om utdelningar kan ske antingen på ordinarie och/eller extra bolagsstämma.

Exemplet

Jag gav i uppgift på Twitter att försöka räkna ut hur mycket stamaktieägaren fått  i aktieutdelning med hjälp av årsredovisningen för 2021 för nedanstående butiksbolag som tillhör en ICA butik.

Vad man vill att du ska tro

Av årsredovisningen framgår att man lämnar förslag om att dela ut 14 992 554 kr varav ICA som äger preferensaktierna ska få hela beloppet. Det är samma belopp man återfinner på allabolag och senare det belopp som beslutas på den ordinarie bolagsstämman.

Luckan i systemet

Men det finns en siffra i förändringar av eget kapital med beloppet 31 068 109 kr. Raden har namnet utdelning. Alla vi som läser årsredovisning vet att beloppet normalt avser den utdelning som beslutats på årsstämman tillhörande föregående bokslutsår.

2016 tillkom en ändring i årsredovisningslagen 6 kap 2 § där aktiebolag  i förvaltningsberättelsen ska specificera förändringar i eget kapital:

Aktiebolag ska i förvaltningsberättelsen specificera förändringar i eget kapital men det finns inget krav på utseende eller struktur.

Men lagen innehåller inte en faktisk beskrivning över utseende eller vad som exakt behöver redovisas förutom förändringen av det egna kapitalet. Bokföringsnämndens vägledningar säger inte heller särskilt mycket mer.

Hur man hittar svaret

För exemplet ovan backar vi tillbaka ett år och tittar på årsredovisningen för 2020. Där hittar vi att utdelningen "föreslås till 6 068 109 kr" som fastställdes på årsstämman.

Nu kan vi utläsa genom att använda bägge boksluten att raden utdelningar har en differens på 25 miljoner men det framgår inte när eller till vem pengarna har delats ut till.

Svaret finns förmodlingen hos Bolagsverket dit företagen ska skicka in beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma. Men det saknas för den aktuella perioden för denna ICA butik. Förmodat administrationsmisstag och det finns ingen som följer upp att att alla aktiebolag verkligen skickar in sina beslut om "extra vinstutdelningar".

Det går därför inte alls i exemplet att avgöra i nuläget vem av aktieägarna som fick "extra utdelningen" men att det förekommit en extra utdelning är troligt.

Den aktuella butiken använder samma lucka varje år och tittar vi på tidigare eller senare år så finns det kopior av beslut om vinstutdelning på extra bolagsstämma hos Bolagsverket så det går definitivt att fastställa att utdelningen gick till stamaktieägaren. Men för det aktuella året går det bara att just nu säga att det var troligt att stamaktieägaren tog ut en utdelning på 25 miljoner på en extra bolagsstämma.

Hur alla tror det ska se ut ?

Alla som läser årsredovisningar frekvent är vana med att förändringarna i eget kapital ser ut som nedan. Men det finns alltså inget uttryckligt lagkrav att det ska vara en uppställning där utdelning vid extra bolagsstämma särredovisas på en specifik rad.

Det är just detta som resulterar i att upplysningsbolagen inte samlar in informationen korrekt och den utdelning som redovisas många gånger är felaktig.

icamatpriser

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser
Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen

De åtalade ICA-handlarna och deras butiker står nu inför frågor kring bidragsfusk. ICA butikerna kvitterar årligen ut mångmiljonbelopp i lönebidrag från Arbetsförmedlingen visar min pågående kartläggning av bidragsfusket.

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen