Hoppa till innehållet

Nu kan alla söka och hitta alla ICA butiker och handlare

Med ICA data kan du själv söka och hitta alla butiker och handlare och följa deras resultat och lönsamhet.

Jens Nylander
1 minuts läsning
Nu kan alla söka och hitta alla ICA butiker och handlare
Nu kan du själv söka och hitta alla ICA butiker och handlare i en enkel webapp.

Från idag finns ICA data tillgänglig för alla, du når webappen här.

Du kan söka och hitta ICAs samtliga 1272 butiker och följa lönsamheten hos varje handlare. Dessutom finns färdiga kategorier för de lönsammaste och största handlarna samt de handlare som finns i fjälldestinationer.

Sök fritt bland alla handlare antingen genom att ange address, stad eller början på namnet på handlaren.

För varje butik och handlare kan du följa utvecklingen av nettoomsättningen, bruttomarginalen, rörelsemarginalen, vinstmarginalen, kostnader, utdelningar och medeltalet anställda.

Varje butik får dessutom ett så kallat "lönsamhetsbetyg" (0-4) som baseras på de senaste tre bokslutsåren. Desto högre värde desto lönsammare är butiken mot övriga ICA butiker. Om betyget är 0 betyder det att butiken har varit olönsam.

Du kan även via diagrammen följa eventuella avvikelser exempelvis om butiken har ett förkortat eller förlängt räkenskapsår.

Det finns även möjlighet att se fördelningen av brutto- och rörelsemarginaler för alla handlare. Dessutom finns det en möjlighet att se hur avkastningen på eget kapital (ROE) ser ut bland handlarna.

icainflationmatpriser

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser
Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen

De åtalade ICA-handlarna och deras butiker står nu inför frågor kring bidragsfusk. ICA butikerna kvitterar årligen ut mångmiljonbelopp i lönebidrag från Arbetsförmedlingen visar min pågående kartläggning av bidragsfusket.

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen