Hoppa till innehållet

Modellen som ger ICA Gruppen kontroll över handlarna

ICA har en modell jag kallar 91 / 9 som ger ICA en möjlighet att begränsa handlarnas skydd och kontroll som minoritetsägare.

Jens Nylander
2 minuters läsning
Modellen som ger ICA Gruppen kontroll över handlarna
ICA Kvantum Kista är ett exempel på 91 / 9 modellen inom ICA. Obs användarbild från Google.

ICA Gruppen har olika handlarmodeller inom koncernen. Denna artikel syftar till att beskriva hur 91 / 9 modellen fungerar som gäller för en del av ICAs butiker. 91 / 9 betyder att ICA äger 91% och handlaren äger 9% av butiksbolaget. Butiksbolaget är således ett dotterbolag till ICA.

Hur det börjar

Allt börjar med Grundbolaget AB som är ett dotterbolag till ICA Sverige AB som i sin tur ägs av ICA AB och vidare till ICA Gruppen AB. Strukturen syns nedan.

Grundbolaget är ICAs bolag som äger alla lagerbolag

Grundbolaget äger flera så kallade lagerbolag som alla heter Avtalsbolagen XXX AB där XXX egentligen är en numrering för bolagen.

Avtalsbolagen används för att snabbt etablera butiksverksamheter och ha bolag redo när det "behövs".

En butik ska etableras

Jag har studerat en rad bolag och följt deras etablering och har som exempel valt ICA Kvantum i Kista i denna artikel. Butiksverksamheten startade 2019-08-21.

Det börjar med att Grundbolaget dotterbolag Avtalsbolagen 293 AB byter namn till Matmarknaden i Kista Galleria AB. Vid något tillfälle avyttras 9% av aktierna i bolaget till "handlaren/arna" som förmodat ska driva butiken förmodat under 2019. Flödet ser ut enligt följande bild. Observera att det för den aktuella butiken har skett ytterligare ägarförändringar efter 2023-01-01 och jag kommer senare återkomma i en separat artikel hur det ser ut "efter några år efter att en butik har etablerats".

Varför exakt 9% ?

Varför delas ägandet upp enligt 91 / 9 modellen och varför inte exempelvis 90 / 10 ?

Svaret finns förmodligen i Aktiebolagslagen och de så kallade minoritetsskyddsreglerna. Det finns särskilda regler som ger en minoritet som äger minst 10% av aktierna vissa rättigheter. Syftet är att ge ett minoritetsskydd för mindre ägare.

Om således en eller flera ägare äger under 10% så gäller inte reglerna. Det betyder att när en eller flera ICA handlare äger under 10% av butiksbolaget finns inget minoritetsskydd utan huvudägaren ICA med 91% har bred kontroll och minoriteten har väldigt lite att invända mot.

Det är inget fel att strukturera upp bolag med 91 / 9 modellen men man ska förstå att syftet normalt alltså är att begränsa minoritetens rätt att invända mot något och få starkare kontroll.

Vad händer några år senare ?

Många ICA butiker har en modell jag kallar 999 / 1 dvs. 99,9% ägs av en eller flera handlare och 0,1% ägs av ICA. Jag kommer återkomma i en separat artikel hur modellen fungerar och vad som händer likt butiken ovan som startades under 91 / 9 modellen.

icamatpriser

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser
Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen

De åtalade ICA-handlarna och deras butiker står nu inför frågor kring bidragsfusk. ICA butikerna kvitterar årligen ut mångmiljonbelopp i lönebidrag från Arbetsförmedlingen visar min pågående kartläggning av bidragsfusket.

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen