Hoppa till innehållet

Hur fördelar sig ICAs 137 miljarder mellan handlarna

Hur fördelar sig ICAs butiksförsäljning om 137 miljarder kronor mellan handlarna.

Jens Nylander
2 minuters läsning
Hur fördelar sig ICAs 137 miljarder mellan handlarna
Butiksförsäljningen hos ICA handlarna var cirka 136,8 miljarder 2022. Hur fördelar sig försäljningen och marginalen mellan handlarna ?

Snart kan du själv bläddra bland ICA data och en av funktionerna är att man kan följa hur ICA butikernas rörelsemarginaler fördelar sig bland de 136,8 miljarder kronorna som butikerna gemensamt omsätter (källa ICAs årsredovisning 2022 sidan 11).

Nedanstående diagram redovisar en gruppering för fyra stycken rörelsemarginal intervall.

  • Under 0% (negativ)
  • 0-2% låg lönsamhet
  • 2-3% lönsam
  • 3-4% lönsam och följer genomsnittlig rörelsemarginal rapporterad av SCB för SNI kod 47.112, livsmedelsbutiker, 3,3% (2021)
  • Över 4% betydligt mer lönsam

Diagrammet visar dessa grupper tillsammans med hur mycket handlarna omsätter inom varje grupp (exklusive mervärdesskatt). Exempelvis omsätter den grupp av handlare som har negativ marginal cirka 3 miljarder kronor medan den grupp som har högst lönsamhet omsätter 72 miljarder kronor. Desto större cirkel desto mer "pengar är i gruppen".

Desto större cirkel desto högre butiksförsäljning för alla medlemmar i gruppen. Den största cirkeln med högsta lönsamheten representerar cirka 72 miljarder kronor.

I varje grupp kan du dessutom följa hur många Nära, Supermarket, Kvantum och Maxi butiker det finns.

Du kan följa hur många Nära, Supermarket, Kvantum och Maxi butiker som finns inom varje grupp.

Den största gruppen representerar alltså 72 miljarder kronor och 518 butiker.

OBS! I dessa bilder har jag tagit bort de få butiker som är under likvidation eller avveckling och materialet baseras på handlarnas offentliga årsredovisningar med senaste inlämnade årsbokslut. Jag har även undantagit 81 stycken ICAs butiker (dvs. dotterbolag till ICA). Anledningen är helt enkelt att de kräver en egen analys på grund av hur deras verksamheter är konstruerade. I ICA data kan du själva välja att visa alla butiker eller använda fördefinerade filter.

PS självklart kan du få flera uppdelningar. Exempel nedan på en ytterligare grupp.

Du kan givetvis välja flera grupper för att se hur butiksförsäljningen och rörelsemarginalen fördelar sig.
icamatpriser

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser
Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen

De åtalade ICA-handlarna och deras butiker står nu inför frågor kring bidragsfusk. ICA butikerna kvitterar årligen ut mångmiljonbelopp i lönebidrag från Arbetsförmedlingen visar min pågående kartläggning av bidragsfusket.

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen