Hoppa till innehållet

Den mycket lönsamma ICA handlaren

92% delas ut av vinsten under 17 år och hur ser skillnaden ut mellan den mycket lönsamma handlaren och den lönsamma handlaren ?

Jens Nylander
4 minuters läsning
Den mycket lönsamma ICA handlaren
92% delas ut av vinsten under 17 år och hur ser skillnaden ut mellan den mycket lönsamma handlaren och den lönsamma handlaren ?

Vid digitaliseringsarbetet med ICA handlarnas årsredovisningar framträder historier med butikernas ekonomi ändå sedan 90-talet. Det beskrivs ibland att vara ICA handlare är ett hårt arbete med dålig ekonomi och låg lönsamhet särskilt hos mindre handlare.

Jag har därför valt två Supermarket butiker av motsvarande storlek för att beskriva hur butikernas olika sätt att driva sin verksamhet påverkar deras resultat.

Lågbeskattad utdelning

Ägarna till ICA handlarnas bolag (fåmansföretag) kan enligt något som kallas 3:12 reglerna kvittera ut utdelningar till 20% skatt. Beloppet som man kan ta ut styrs av det så kallade löneunderlaget som är summan av kontanta löner hos ICA butiken.

Den mycket lönsamma butiken

Den mycket lönsamma butiken, ICA Supermarket Hallstavik (Hallstavik tätort folkmängd 2020: 4741), har ägaren kvitterat ut nära 49 miljoner kronor i lågbeskattade utdelningar sedan 2005 vilket representerar 92% av vinsten för samma tidsperiod. Handlaren har ändå sedan 1999 ägt livsmedelsfastigheten HALLSTA 31:1 (beräknad area 1528 m2) i ett dotterbolag.

Butiken som senaste omsatte 77,2 miljoner kronor per år har ändå sedan 2005 haft en genomsnittlig bruttomarginal om 28%. Senaste medeltalet anställda var 24 en minskning med 1 anställd sedan 2017.

Omsättningen för den mycket lönsamma butiken har växt sig från 2006. 2005 var ett avvikande år och det saknas information om anledningen i årsredovisningen. 2018 genomgick butiken en större ombyggnad. 
Den mycket lönsamma butiken har kvitterat 49 miljoner kronor i lågbeskattade ordinare utdelningar sedan 2005. Det betyder att 92% av vinsten under alla år har delats ut.
Av vinsten på 53 miljoner sedan 2005 har 92% delats ut till aktieägaren.
Bruttomarginalen har stadigt ökats genom åren, dvs vinsten efter avdrag av kostnad för varorna.
Rörelsemarginalen har växt sig till över 6% senaste bokslutsåret. 2018 genomgick butiken en större ombyggnad. Vinstmarginalen är dock betydligt högre eftersom handlaren äger fastigheten i ett moderbolag och butiken betalar cirka 2,4-2,8 miljoner till dotterbolaget per år.

Summering

  • Hög bruttomarginal om 28%
  • Äger livsmedelsfastigheten i eget bolag
  • Kombinationen av antalet anställda gör att ägaren kan kvittera ut lågbeskattade utdelningar genom fördelaktiga 3:12 reglerna

Den mindre lönsamma butiken

Den mindre lönsamma butiken, ICA Supermarket Ösmo (Ösmo tätort folkmängd 2020: 3981),  har ägaren kvitterat ut nära 8 miljoner kronor i lågbeskattade utdelningar sedan 2005.

Butiken hyr sin lokaler av ett ett ICA bolag som nyligen förvärvat fastigheten HALLÄNGEN 6 (beräknad area 2546 m2) genom ICA Fastigheter AB som äger en rad bolag som börjar på namnet Fastica (Fastica Hallängen AB).

Butiken omsatte senast 90,4 miljoner kronor per år och har ändå sedan 2005 haft en genomsnittlig bruttomarginal om 18% alltså 10 procentenheter lägre än den mycket lönsamma butiken. Trots att butiken växt från cirka 70 miljoner kronor i omsättning från 2020 till 90 miljoner kronor så har bara bruttomarginalen marginellt förbättrats genomsnittligt senaste 3 åren till 18,6%.

Senaste medeltalet anställda var 16 en minskning sedan 2017 med 6 personer. Butiken omsätter 17% mer än den mycket lönsamma butiken men har ändå 8 färre anställda.

För den mindre lönsamma butiken har nettoomsättningen ökat sedan 2005 och senast åren har antalet anställda minskat trots ökningen.
Sedan 2005 har bolaget delat ut 8 miljoner i ordinare utdelningar till ägarna vilket motsvarar cirka 63% av vinsterna.
Totalt har 13 miljoner gjorts i vinst sedan 2005 och 63% har delats ut i ordinare utdelningar till aktieägarna.
Den mindre lönsamma butiken har bara marginellt förbättrat sin bruttomarginal senaste 3 åren men ligger fortsatt kraftigt under den mycket lönsamma handlaren.
Rörelsemarginalen hos den mindre lönsamma handlaren har varierat under åren.

Summering

  • Låg bruttomarginal om 18%
  • Hyr lokaler av ICAs fastighetsbolag
  • Minskning av antalet anställda trots förbättrad omsättning har förmodlingen lett till att butiken höjt sin bruttomarginal senaste 3 åren

icamatpriser

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser
Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen

De åtalade ICA-handlarna och deras butiker står nu inför frågor kring bidragsfusk. ICA butikerna kvitterar årligen ut mångmiljonbelopp i lönebidrag från Arbetsförmedlingen visar min pågående kartläggning av bidragsfusket.

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen