Hoppa till innehållet

Avslöjar leverantörerna till ICA

Jag har lyckats identifiera 800 leverantörer till ICA och följer deras resultat och ställning närmsta månaderna.

Jens Nylander
3 minuters läsning
Avslöjar leverantörerna till ICA
Jag har lyckats identifiera 800 leverantörer till ICA och följer deras resultat och ställning närmsta månaderna.

Efter omfattande arbete har jag lyckats analysera cirka 800 leverantörer till cirka 18 000 av ICAs artiklar.  

ICA Gruppen anger på sidan 78 i sin årsredovisning att de har ett nätverk med 2810 leverantörer men detta avser "antal produktionsplatser" som nämns i liten text nere vid sidnumret. Det är svårt med den informationen att avgöra hur många faktiska unika leverantörer ICA har då flera produktionsplatser kan användas av en och samma leverantör.

En del av leverantörerna har brutet räkenskapsår vilket betyder att årsbokslutet inte följer ett kalenderår från 1 januari till 31 december. Alla bokslut för 2022 finns således inte tillgängliga ännu.

Genom arbetet att identifiera alla leverantörer har jag nu möjlighet att följa cirka 800 leverantörer och deras resultat och ställning kommande månaderna när fler bokslut finns tillgängliga för att avgöra hur marginalen och resultatet sett ut.

Jag har dock valt ut fyra leverantörer i denna artikel som lämnat sina bokslut och två av dessa har kalenderår och två stycken med brutna räkenskapsår som slutar 2022-08-31.

Källor

Varje artikel i en butik har nästan alltid en streckkod som tidigare hette EAN nummer. Idag heter standarden GTIN-13 (Global Trade Item Number) och är unik i hela världen.  Detta nummer på artikeln tillhör en nummerserie som är registrerad på "leverantören".

Det är med hjälp av denna kod man kan avgöra från vem artikeln kommer ifrån.

Med hjälp av denna kod har jag kunnat återskapa leverantörer både i Sverige och utomlands. Har "producenten" ett geografiskt bolag som hanterar försäljningen har jag lyckats knuta detta bolag även till artiklarna.

Fyra exempel på leverantörer och deras resultat för 2022

Nedan följer fyra exempel på leverantörer som inkommit med bokslut där räkenskapsperioden varit kalenderår och avslutats 2022-12-31 eller brutet per 2022-08-31.

Engelmanns Sweden AB

Bolaget levererar delikatess produkter till ICA och har avslutat sitt räkenskapsår 2022-12-31. Omsättningen steg från 151 till 166 miljoner (+10%), rörelseresultatet minskade från 17 till 8 miljoner (-52,5%) och bruttomarginalen försvagades från 34,6% till 30,5% (-4,1 procentenheter). Bolaget valde att dela ut 9M.

Engelmanns Sweden som levererar delikatessprodukter till ICA har haft ett svagare år med lägre vinstmarginaler.

Schysst käk Sverige AB

Bolaget levererar olika kebab produkter och såser till ICA och har avslutat sitt räkenskapsår 2022-12-31. Omsättningen steg från 143 till 270 miljoner (+89,5%), rörelseresultatet ökade från 0,8 till 7 miljoner (+794,2%) och bruttomarginalen stärkes marginellt från 14,8% till 15,6% (+0,8 procentenheter).

Schysst käk Sverige AB har växt på grund av nya kundavtal men bruttomarginalen är nästan oförändrad.

Larsa Foods AB

Bolaget levererar olika ost och yoghurt produkter till ICA och har avslutat sitt räkenskapsår 2022-08-31. Omsättningen steg från 142 till 165 miljoner (+15,7%), rörelseresultatet minskade från 15 till 13 miljoner (-16,4%) och bruttomarginalen försvagades från 20,3% till 15,9% (-4,4 procentenheter). Observera att den beräknade bruttomarginal inte överensstämmer med den löpande texten under bokslutet som företaget själv angivit vilket kan bero att bolaget räknar ut sin bruttomarginal med data som inte finns i årsbokslutet.

Lars Foods AB har haft ökade kostnader och vinstmarginalen har sjunkit. 

Spannfod Aktiebolag

Bolaget levererar hundmat till ICA och har avslutat sitt räkenskapsår 2022-08-31. Moderbolagets omsättning steg från 120 till 141 miljoner (+17,6%), rörelseresultatet minskade från 5 till 3 miljoner (-141,9%) och bruttomarginalen försvagades från 23,6% till 20,5% (-3,1 procentenheter).

Spannfod Aktiebolag som levererar hundmat har haft ökade kostnader och vinstmarginalen har sjunkit.

Här är ett kort exempel utdrag av alla svenska leverantörer med varierande bokslutsperioder. Som jag tidigare nämnt avvaktar jag fler bokslut för 2022 innan det går att presentera statistik över olika kategorier av varor.

Några av alla ICAs leverantörer som har lämnat in bokslut med en period som slutar under 2022. Närmsta månaderna kommer allt fler bokslut vara tillgängliga.
icainflationmatpriser

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser

Gryningsräder mot livsmedelsföretag: misstänks ha koordinerat sina inköps- och försäljningspriser
Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen

De åtalade ICA-handlarna och deras butiker står nu inför frågor kring bidragsfusk. ICA butikerna kvitterar årligen ut mångmiljonbelopp i lönebidrag från Arbetsförmedlingen visar min pågående kartläggning av bidragsfusket.

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen