Hoppa till innehållet

Datajakten: Lurad delägare blev miljonär

Min datajakt kom dem på spåren och idag är den lurade delägaren miljonär efter kravet mot de andra delägarna utan en enda krona i advokatkostnader eller tidsödande tvist.

Jens Nylander
3 minuters läsning
Datajakten: Lurad delägare blev miljonär
En delägare i ett företag blev lurad på miljontals kronor när två delägare i hemlighet startade ett bolag med samma adress och verksamhetsbeskrivning och började flytta pengarna. 

En delägare i ett företag blev lurad på miljontals kronor när två delägare i hemlighet startade ett bolag med samma adress och verksamhetsbeskrivning och började flytta pengarna.

Men min datajakt kom dem på spåren och idag är den lurade delägaren miljonär efter kravet mot de andra delägarna utan en enda krona i advokatkostnader eller tidsödande tvist.

Misstanken: Spår efter sidoverksamheter

Om ett företag har delägare som är heltidsanställda i bolaget och samtidigt startar dessa en verksamhet så bör övriga delägare ha tidig uppsikt.

Två av tre delägare i ett företag startade under 2022 ett nytt företag med ett liknande namn, samma adress och verksamhetsbeskrivning. Den tredje delägaren visste väldigt lite eftersom han inte var aktiv i verksamheten.

Samma mönster har jag sett många gånger i min karriär så jag bestämde mig att hjälpa den tredje delägaren eftersom jag utvecklar ett nytt datainsamlingsverktyg.

Stenåldersverktyg: Särskild granskare och aktiebolagslagen

För att skydda aktieägare finns bland annat Aktiebolagslagen och under 17 kapitlet 1 § finns en text vad gäller värdeöverföringar "någon annan affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget."

För delägare som inte är anställda i bolaget kan det vara svårt att få ut information och veta huruvida transaktioner bolaget gör har affärsmässig karaktär. Det finns därför under 10 kapitalet 21 § - 22 § en beskrivning hur en eller flera delägare som äger gemensamt minst 10% kan begära att utse en särskilt granskningsman för att granska bland annat bolagets transaktioner. Det är dock tidsödande och kostsamt och måste göras av en advokat. Stenåldersverktyg skulle jag uttrycka det.

Delägare som äger minst 10% kan ansöka om att Bolagsverket utser en särskild granskare och granskar exempelvis transaktioner i bolaget. Men granskningen måste göras av en advokat.

Datajakt är billigare och effektivare

För att hitta mer information börjades en datajakt där bolagens resultat- och balansräkningar, delägarnas deklarerade inkomster och beslutade arbetsgivaravgifter jämfördes. Det kan nästan göras automatiskt utan någon större arbetsinsats.

Bolagets resultat- och balansräkning ger en indikation vad som pågår i verksamheten även för delägare som inte är anställda. Bruttomarginalen visade sig ha gått från cirka 60% ner till 50% och sedan negativ för det aktuella räkenskapsåret. Det betyder att något väsentligt har inträffat i verksamheten.

Att bruttomarginalen går från runt cirka 60% till negativ tyder på att något väsentligt inträffat i verksamheten. Kanske har varor köpts in av ett bolag men sålts av andra intressebolag.

Beslutade arbetsgivaravgifter är en allmän handling och kan ge en indikation särskilt i mindre verksamheter hur löneutvecklingen ser ut. Jag hittade att den ökat med 15 ggr för en individuell månad vilket indikerar att något inträffat vad gäller bolagets löner.

Beslutade deklarationer är en allmän handling och det går därför att inhämta inkomst av tjänst och jämföra resultatet med bolagets resultaträkning för att avgöra om det finns sidoinkomster för delägarna.

Delägarnas inkomst av tjänst inhämtades från Skatteverket och bolagets resultaträkning och jämfördes.

Presentationen: Miljoner "borta"

Misstanken tillsammans med datamaterialet presenterades för de andra två delägarna tillsammans med ett utkast till att utse en särskild granskningsman. Det fanns misstankar att miljonbelopp hade överförts genom en en mängd tekniska upplägg.

En del av utkastet till granskningen och vad delägaren önskade få granskat.

Datajakten: Tredje delägaren blev miljonär

De två delägarna bestämde sig för att anlita en advokat som skulle företräda dem i dialogen med den tredje delägaren. Jag framförde kravet tillsammans med den tredje delägaren och efter en kortare argumentation lämnade den tredje delägaren som miljonär.

De två andra delägarna bestämde sig att betala och undvika hamna i misstankar om brott mot Aktiebolagslagen vilket kan leda till både återbetalningsansvar och i värsta fall fängelse.

företagare