Hoppa till innehållet

200 miljoner i bidrag till ICA-butiker

Samtidigt plockar ägarna ut 425 miljoner i utdelningar. En del av bidragen gick till golvtvätt,skyltskrivare,kassa- och frysdiskar.

Jens Nylander
4 minuters läsning
200 miljoner i bidrag till ICA-butiker
200 miljoner i bidrag har gått till ICA butikerna för golvtvätt, skyltskrivare, kassa- och frysdiskar. Samtidigt delar butikerna ut 425 miljoner till ägarna.

ICA-butiker har senaste sex åren beviljats 200 miljoner i bidrag via investeringsstöd. Listan innehåller ICA Supermarket butiker som omsätter över 100 miljoner och ligger i stadsområden med flera tusen invånare och bara 20 minuter från en av Sveriges största städer. Butikerna har samtidigt delat ut 425 miljoner till ägarna under tiden de fått miljonbidragen.

Bidragen som ska lämnas för att upprätthålla en försörjning av dagligvaror i landsbygdsområden går till golvtvätt, skyltskrivare, kassa- och kyldiskar. ICA Sverige AB säljer en del av utrustningen till butikerna och när jag talar med en handläggare av bidragen så beskrivs att någon från ICA centralt hjälper butikerna med bidragsansökningarna vilket inte är ovanligt.

Golvtvättmaskiner finns med bland bidragen.
Skyltskrivare finns med bland bidragen.
Fakturor på kassadiskar från ICA Sverige AB som säljer dessa till butikerna. Butikerna får sedan bidrag för inköpen.

Bidragen ersätter upp till 90% av investeringen. Stödet reglerades fram till 2023-01-01 genom förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. I förordningen 6 kapitlet från 8 § fram till 12 § går det att läsa om stöden till butikerna.

Förordningen beskriver när stöd får lämnas.

Investeringsstödet finns även att söka efter 2023-01-01 men då regleras det genom förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service.

Landsbygdsstöd går i huvudsak till butiker med högre lönsamhet än genomsnittet

Det finns ingen allmän definition vad en landsbygd egentligen är  men Jordbruksverket har sin definition. Bidragsansökningarna handläggs av den Länsstyrelsen som ligger i det län där investeringen i huvudsak sker och det är där man avgör om bidraget ska beviljas.

Stöden ska vara för förenliga med kommunala planer och strategier.

Om man markerar butikerna som erhållit bidrag på en karta och lägger Jordbruksverkets definition ovanpå kan man konstatera att många av bidragen går till butiker inom stadsområden. Det handlar alltså inte om butiken ligger på vad många skulle kalla landsbygd med lantlig bebyggelse när man fattar beslut om stödet.  

De svarta punkterna representerar några butiker som fått bidrag. Många av butikerna ligger i områden som Jordbruksverket definerar som stadsområden.

Majoriteten av bidragen går till butiker som har en omsättning som överstiger 27 miljoner och har en genomsnittlig rörelsemarginal som överstiger 4% vilket är mer än genomsnittet för dagligvarubutiker i Sverige enligt Statistikmyndigheten (3,3%). Fördelningen av bidragen per butiksstorlek i omsättning kan ses nedan.

Fördelningen av bidragen per butiksomsättningsstorlek. Majoriteten av bidragen går till butiker som omsätter över 27 miljoner.

Butikerna som fått bidragen har bara senaste räkenskapsåret beslutat att dela ut 85 miljoner varav hälften, 50%, var i "extra" utdelningar (beslut om utdelning på extra bolagsstämma). Bara sedan bidragen började utbetalas har bidragsbutikerna under samma period beslutat att dela ut 425 miljoner till ägarna.

Miljonbidrag och miljonutdelningar

En Supermarket butik som omsätter  77 miljoner har fått 3 miljoner i bidrag varav 1,1 miljon senaste i maj 2022. Samtidigt delar bolaget ut 2,5 miljoner kronor till ägarna varav 1,5 miljon avser extra vinstutdelning. Händelserna syns i bokslutet i augusti 2022 bara 3 månader efter senaste miljonbidraget.

Kort efter butiken får miljonbidraget beslutas det om en extra utdelning. Dessutom beslutar butiken om ytterligare utdelningar efter räknenskapsåret som slutade i augusti 2022.

Butiken har gått så bra att man återigen 1,5 månad efter räkenskapsåret 2022 är slut beslutar om ytterligare en extra vinstutdelning om 500 000 kr. Tre extra utdelningar plus en ordinarie utdelning, 3 miljoner, samtidigt som butiken erhåller miljonbidrag.

Mycket av stödet går till kyldiskar

2016 kom en förordning, F-gasförordningen, som handlar om växthusgaser. Förordningen innebär att butiker har påfyllnadsrestriktioner från 2020 om kylsystemet använder köldmediet R404.

Under kapital 6, 10 § anges att om investeringen handlar om bättre miljö och klimat men inte handlar om en ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning kan bidrag lämnas med 90%.

En stor del av de 200 miljoner som beviljats till ICA butikerna handlar just om byte av kylsystem från R404A.

Många av fakturorna som ICA butikerna skickat in för att erhålla bidrag avser kyldiskar och kylsystem.

Eftersom butikerna kan motivera investeringen med att den ger bättre miljö och klimat kan man få 90% i bidrag. Ändringen som kom genom förordning 2017:1253 förtydligade att man inte får 90% om det handlar om en ren ersättning men eftersom ersättningen kan motiveras genom förbättrat miljö- och klimat kunde butikerna fortsatt få 90% i bidrag.

Mindre lönsamma butiker fick bara 25% av bidragen

Bara 1/4 av bidragen, cirka 25 miljoner, gick till butiker som hade en rörelsemarginal lägre än 1%.

Resten 175 miljoner gick till de "rika" ICA butikerna.

Några av bidragsbutikerna, utdelningen avser den utdelning som skett under bidragsperioden (från första till senaste bidraget).

Dataanalys och artificiell intelligens (AI)

Med maskininlärning och algoritmer, en del av artificiell intelligens (AI), kan man identifiera mönster i stora datamängder som är svårupptäckta. Som exempel hittades bidragen till ICA-butikerna genom ett mönster som förekommer bland de  13,000 årsredovisningar som bearbetats för ICA-butikerna.

ica

Rekommenderade artiklar

Medlemmar Publikt

Konkurrensverkets beslut att inte prioritera ICA:s prisstyrning

Konkurrensverket har i beslut daterat 22 juni 2023 (Dnr 249/2023) beslutat att inte prioritera fortsatt utredning av ICA:s prisstyrning.

Medlemmar Publikt

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen

De åtalade ICA-handlarna och deras butiker står nu inför frågor kring bidragsfusk. ICA butikerna kvitterar årligen ut mångmiljonbelopp i lönebidrag från Arbetsförmedlingen visar min pågående kartläggning av bidragsfusket.

Bidragsfusket: ICA-handlare får miljoner av Arbetsförmedlingen
Medlemmar Publikt

Rekordstor aktievinst: 800 miljoner till ICA-handlarna

I slutet på 2021 köptes ICA ut från börsen. Först nu hittas en rekordstor aktievinst hos 174 butiker om 800 miljoner kronor. Nu är dessutom 18 personer åtalade för insiderbrott.

Rekordstor aktievinst: 800 miljoner till ICA-handlarna